Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

A. Lý thuyết

1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b.

Ví dụ:

   + -5 là số liền trước của -4.

   + -1 là số liền trước của số 0.

Nhận xét:

• Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

• Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

• Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

Giá trị tuyệt đối của số nguyên a kí hiệu là |a| (đọc là “giá trị tuyệt đối của a”).

Ví dụ: |13| = 13, |-20| = 20, |0| = 0

Nhận xét:

• Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

• Giá trị tuyệt dối của một số nguyên dương là chính nó.

• Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).

• Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

• Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu đúng

A. 2 > 3     B. 3 < -2     C. 0 < -3     D. -4 < -3

    • Điểm 2 nằm bên trái điểm 3 nên 2 < 3. Do đó A sai.

    • Điểm 3 nằm bên phải điểm -2 nên 3 > -2. Do đó B sai.

    • Điểm 0 nằm bên phải điểm -3 nên 0 > -3. Do đó C sai.

    • Điểm -4 nằm bên trái điểm -3 nên -4 < -3. Do đó D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 2: Chọn câu sai:

A. -5 < -2     B. 0 < 4     C. 0 > -1     D. -5 < -6

    • Điểm -5 nằm bên trái điểm -2 nên -5 < -2. Do đó A đúng.

    • Điểm 0 nằm bên trái điểm 4 nên 0 < 4. Do đó B đúng.

    • Điểm 0 nằm bên phải điểm -1 nên 0 > -1. Do đó C đúng.

    • Điểm -5 nằm bên phải điểm -6 nên -5 > -6. Do đó D sai.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Chọn câu đúng:

A. |a| = a nếu a < 0     B. |a| = -a nếu a ≥ 0

C. |a| = a nếu a ≥ 0     D. |a| = a với mọi a

Trắc nghiệm: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết nên đáp án C. |a| = a nếu a ≥ 0 là đáp án đúng.

Chọn đáp án C.

Câu 4: Tìm |-3|

A. -3     B. 2     C. 3     D. 0

Ta có số đối của -3 là 3 nên |-3| = -(-3) = 3.

Chọn đáp án C.

Câu 5: Giá trị tuyệt đối của số 6 là:

A. 6     B. -6     C. 5     D. -5

Ta có vì 6 > 0 nên |6| = 6

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1:

a) Sắp xếp các số ngyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, 0, -1, -5, -17, 8

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -103, -2004, 15, 9, -5, 2004

a) Các số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: -17, -5, -1, 0, 2, 8

b) Các số nguyên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 2004, 15, 9, -5, -103, -2004

Câu 2: Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho:

a) -4 ≤ x ≤ 2     b) |x| < 2

a) Ta có tập hợp các số nguyên x sao cho -4 ≤ x ≤ 2 là

A = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

b) Ta có tập hợp các số nguyên x sao cho |x| < 2 ⇒ -2 < x < 2 là

B = {-1; 0; 1}

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.