Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

A. Lý thuyết

1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

• Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

Ví dụ: (-29) + (+29) = 0

• Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ: (-89) + 69 = -(89 - 69) = -20

2. Ví dụ

Ví dụ:

Ta có: (+90) + (-80) = +(90 - 80) = 10

(-35) + (+25) = -(35 - 25) = -10

(+40) + (-15) = +(40 - 15) = 25

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính (-50) + 30 là:

A. -20     B. 20     C. -30     D. 80

Ta có: (-50) + 30 = -(50 - 30) = -20

Chọn đáp án A.

Câu 2: Số nguyên nào dưới dây là kết quả của phép tính 52 + (-122)?

A. -70     B. 70     C. 60     D. -60

Ta có: 52 + (-122) = -(122 - 52) = -70

Chọn đáp án A.

Câu 3: Tính (-909) + 909

A. 1818     B. 1     C. 0     D. -1818

Ta có (-909) + 909 = 0

Chọn đáp án C.

Câu 4: Tổng của số -19091 và 999

A. -19082     B. 18092     C. -18092     D. -18093

Ta có: -19091 + 999 = -(19091 - 999) = -18092

Chọn đáp án C.

Câu 5: Giá trị nào của x thỏa mãn x - 589 = (-335)

A. x = -452     B. x = -254     C. x = 542     D. x = 254

Ta có: x - 589 = (-335)

     ⇔ x = (-335) + 589

     ⇔ x = +(589 - 335)

     ⇔ x = 254

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:

a) (+30) + (-19)     b) (-15) + (+8)     c) (+80) + (-120)

a) Ta có: (+30) + (-19) = +(30 - 19) = 11

b) Ta có: (-15) + (+8) = -(15 - 8) = -7

c) Ta có: (+80) + (-120) = -(120 - 80) = -40

Câu 2: Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?

Theo bài ra ta có:

    + Py – ta – go sinh năm -570

    + Lương Thế Vinh sinh sau Py – ta – go là 2011 năm.

Vậy Lương Thế Vinh sinh năm: (-570) + 2011 = (2011 - 570) = 1441

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.