Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên có đáp án

Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

A. Lý thuyết

1. Hiệu của hai số nguyên

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

a - b = a + (-b)

Ví dụ:

3 - 8 = 3 + (-8) = -5

10 - 15 = 10 + (-15) = -(10 - 15) = -5

Nhận xét: Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được.

2. Ví dụ

Ta có:

4 - 9 = 4 + (-9) = -(9 - 4) = -5

10 - 12 = 10 + (-12) = -(12 - 10) = -2

34 - 40 = 34 + (-40) = -(40 - 34) = -6

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 - 17 là:

A. -40     B. -6     C. 40     D. 6

Ta có: 23 - 17 = 23 + (-17) = 6

Chọn đáp án D.

Câu 2: Tính 125 - 200

A. -75     B. 75     C. -85     D. 85

Ta có: 125 - 200 = 125 + (-200) = -75

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu đúng:

A. 170 - 228 = 58     B. 228 - 892 < 0

C. 782 - 783 > 0     D. 675 - 908 > -3

Ta có:

    • 170 - 228 = 170 + (-228) = -(228 - 170) = -58 ≠ 58 nên A sai.

    • 228 - 892 = 228 + (-892) = -(892 - 228) = -664 < 0 nên B đúng.

    • 782 - 783 = 782 + (-783) = -(783 - 782) = -1 < 0 nên C sai.

    • 675 - 908 = 675 + (-908) = -(908 - 675) = -233 < -3 nên D sai.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Kết quả của phép tính 898 - 1008 là:

A. Số nguyên âm     B. Số nguyên dương     C. Số lớn hơn 3     D. Số 0

Ta có: 898 - 1008 = 898 + (-1008) = -(1008 - 898) = -110

Số -110 là một số nguyên âm nên A đúng.

Chọn đáp án A.

Câu 5: Tìm x biết 9 + x = 2

A. 7     B. -7     C. 11     D. -11

Ta có: 9 + x = 2

     ⇔ x = 2 - 9

     ⇔ x = -7

Chọn đáp án B.

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn -15 + x = -20

A. -5     B. 5     C. -35     D. 15

Ta có: -15 + x = -20

     ⇔ x = (-20) - (-15)

     ⇔ x = (-20) + 15

     ⇔ x = -5

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau

a) 5 - (7 - 9)     b) (-3) - (4 - 6)

a) Ta có: 5 - (7 - 9) = 5 - [7 + (-9)]

     = 5 - (-2)

     = 5 + 2 = 7

b) Ta có: (-3) - (4 - 6) = (-3) - [4 + (-6)]

     = (-3) - (-2) = (-3) + 2

     = -(3 - 2) = -1

Câu 2: Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét, biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

Tuổi thọ của nhà bác học Ác – si – mét là:

-212 - (-287) = -212 + 287 = 75 (tuổi)

Vậy tuổi thọ của Ác – si – mét là: 75 tuổi.

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.