Bài tập: Tính chất của phép cộng các số nguyên chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

A. Giao hoán     B. Kết hợp

C. Cộng với số 0     D. Tất cả các đáp án trên

Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.

Chọn đáp án D.

Câu 2: Kết quả của phép tính (-89) + 0 là:

A. -89     B. -90     C. 0     D. 89

Ta có: (-89) + 0 = -89

Chọn đáp án A.

Câu 3: Tính (-978) + 978

A. 0     B. 978     C. 1956     D. 980

Ta có (-978) và 978 là hai số đối nhau nên (-978) + 978 = 0

Chọn đáp án A.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. (-98) + (-89) = (-89) + (-98)     B. (-98) + (-89) > (-89) + (-98)

C. (-98) + (-89) < (-89) + (-98)     D. (-98) + (-89) = -177

Ta có: (-98) + (-89) = (-89) + (-98) (tính chất giao hoán của phép cộng) nên A đúng.

Chọn đáp án A.

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất:

A. (-21) + 4 + (-55) = 4 + (-21) + (-55)     B. (-21) + 4 + (-55) = (-55) + 4 + (-21)

C. (-21) + 4 + (-55) = 4 + (-55) + (-21)     D. Cả A, B, C đều đúng.

Ta có: (-21) + 4 + (-55) = 4 + (-21) + (-55) = (-55) + 4 + (-21) = 4 + (-55) + (-21) (tính chất giao hoán của phép cộng) nên A, B, C đều đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 6: Tính (-551) + (-400) + (-449)

A. -1400     B. -1450     C. -1000     D. -1500

Ta có: (-551) + (-400) + (-449) = -(551 + 400 + 449) = -1400

Chọn đáp án A.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.