Bài tập: Quy tắc dấu ngoặc chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Đơn giản biểu thức x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 ta được kết quả là:

A. x - 10     B. x + 10     C. 10     D. x

Ta có: x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 = x + [1982 + (-1982)] + (172 - 162)

     = x + 0 + 10 = x + 10

Chọn đáp án B.

Câu 2: Tổng (-43567 - 123) + 43567 bằng:

A. -123     B. -124     C. -125     D. 87011

Ta có: (-43567 - 123) + 43567 = -43567 - 123 + 43567

     = [(-43567) + 43567] + (-123) = 0 + (-123) = -123

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kết quả của phép tính (-98) + 8 + 12 + 98 là:

A. 0     B. 4     C. 10     D. 20

Ta có: (-98) + 8 + 12 + 98 = [(-98) + 98] + (8 + 12)

     = 0 + 20 = 20

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 20     B. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -20

C. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 30     D. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -10

Ta có: (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = [(-7) + (-13)] + [1100 + (-1100)]

     = -20 + 0 = -20

Chọn đáp án B.

Câu 5: Đơn giản biểu thức 235 + x - (65 + x) + x ta được:

A. x + 170     B. 300 + x     C. 300 - x     D. 170 + 3x

Ta có: 235 + x - (65 + x) + x = 235 + x - 65 - x + x = (235 - 65) + (x - x + x) = 170 + x

Chọn đáp án A.

Câu 6: Tính hợp lý (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) ta được:

A. -2000     B. 2000     C. 0     D. 1000

Ta có: (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) = (-1215) + 215 - 115 + 1115

     = [(-1215) + 215] + [(-115) + 115]

     = (-1000) + 1000 = 0

Chọn đáp án C.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.