Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 13 Writing có đáp án

Unit 13: Hobbies

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 13 Writing có đáp án

Đề bài Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án chính xác nhất.

Quảng cáo

Question 1: Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Đáp án: A

Giải thích: Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2: She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ thích gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì diễn tả sự thật.

Dịch: Cô ấy thích đọc sách.

Question 3: She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Đáp án: C

Giải thích: Câu diễn tả điều đã xảy ra trong quá khứ nên dùng quá khứ đơn cho cả 2 vế.

Dịch: Cô ấy đã bắt đầu sở thích của mình khi cô ấy 6 tuổi.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother share the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Đáp án: D

Giải thích: share st with sb (chia sẻ cái gì với ai)

Dịch: Anh trai của chúng tôi chia sẻ sở thích với cô ấy.

Question 5: Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Đáp án: D

Giải thích: spend money/time + Ving (dành tiền/dành thời gian để làm gì)

Dịch: Tất cả họ đều dành tiền để mua sách.

Question 6: It / locate/ 29 km/ south/ Sydney

A. It locating 29 km south of Sydney

B. It located 29 km south of Sydney

C. It is that locates 29 km south of Sydney

D. It is located 29 km south of Sydney

Đáp án: D

Giải thích: Nó nằm 29 km về phía nam của Sydney.

Quảng cáo

Question 7: Sir John Robertson/ find/ the Park/ 1879

A. Sir John Robertson whom found the Park in 1879

B. Sir John Robertson found the Park in 1879

C. Sir John Robertson found the Park since 1879

D. Sir John Robertson who found the Park in 1879

Đáp án: B

Giải thích: Ngài John Robertson đã tìm thấy Công viên vào năm 1879.

Question 8: The park/ one/ America’s greatest/ wildness areas

A. It is that the park one of America’s greatest wildness areas

B. The park which is one of America’s greatest wildness areas

C. It is the park one of America’s greatest wildness areas

D. The park is one of America’s greatest wildness areas

Đáp án: D

Giải thích: Công viên là một trong những khu vực hoang dã lớn nhất nước Mỹ

Question 9: at least 600,000 visitors/ come/ visit/ the park/ every year

A. There are at least 600,000 visitors come to visit the Park every year

B. At least 600,000 visitors who come to visit the Park every year

C. At least 600,000 visitors come to visit the Park every year

D. There were at least 600,000 visitors come to visit the Park every year

Đáp án: C

Giải thích: Ít nhất 600.000 du khách đến thăm Công viên mỗi năm

Question 10: The Royal National Park/ New South Wales, Australia

A. The Royal National Park it is in New South Wales, Australia

B. The Royal National Park, which is in New South Wales, Australia

C. The Royal National Park is in that New South Wales, Australia

D. The Royal National Park is in New South Wales, Australia

Đáp án: D

Giải thích: Công viên quốc gia Hoàng gia nằm ở New South Wales, Úc

Đề bài Choose the sentence which is closest in meaning to the printed one.

Question 11: We are now completely out of thermal socks.

A. There is one pair of thermal socks left.

B. There isn't any pair of thermal socks left.

C. We no longer wear thermal socks.

D. We don't sell thermal socks.

Đáp án: B

Giải thích: Không còn đôi vớ nhiệt nào cả.

Question 12: Their chances of success are small.

A. It's very likely that they will succeed.

B. They will definitely be successful.

C. It's not very likely that they will succeed.

D. They won't have any chance of being successful.

Đáp án: C

Giải thích: Không có khả năng họ sẽ thành công.

Question 13: Their problems are all self-inflicted.

A. All of their problems are well worth considering.

B. They don't cause their own problems.

C. They are thinking about their problems.

D. Their problems are of their own making.

Đáp án: A

Giải thích: Vấn đề của họ là tất cả tự gây ra.

Question 14: The patient recovered more rapidly than expected.

A. The patient didn't recover as fast as expected.

B. The patient made a more rapid recovery than expected.

C. The patient recovered more slowly than expected.

D. The patient didn't get well as expected.

Đáp án: B

Giải thích: Bệnh nhân đã hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Question 15: 'If you don't apologize immediately, I'm leaving,' she told him.

A. She told him not to apologize immediately.

B. She asked him to apologize immediately as she was leaving.

C. She threatened to leave unless he apologized immediately.

D. She warned him not to apologize; otherwise, she was leaving.

Đáp án: C

Giải thích: Cô ấy dọa bỏ đi trừ khi anh ta xin lỗi ngay lập tức.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-13-hobbies.jsp

2004 - Toán Lý Hóa