Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 15 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 15: Space Conquest

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 15 Vocabulary and Grammar có đáp án

Đề bài Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Quảng cáo

Question 1: That’s my friend, ................ comes from Japan.

A. which

B. who

C. whom

D. where

Đáp án: C

Giải thích: Đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Question 2: The plants which ................ in the living room need a lot of water.

A. are

B. be

C. is

D. was

Đáp án: A

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên toboe là “are”

Question 3: She’s the woman ................ sister looks after the baby for us.

A. who

B. which

C. that’s

D. whose

Đáp án: D

Giải thích: Thay thế tính từ sở hữu nên dùng đại từ quan hệ “whose”

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: That’s the doctor for ................ Cliff works.

A. that

B. which

C. whom

D. whose

Đáp án: C

Giải thích: Dùng đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Question 5: Marie, ................ I met at the party, called me last night.

A. that

B. whom

C. which

D. whose

Đáp án: B

Giải thích: Dùng đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Question 6: A ………. is an enormous system of stars in outer space.

A.universe

B.solar system

C.comet

D.galaxy

Đáp án: D

Giải thích: Thiên hà là một hệ thống sao khổng lồ ngoài vũ trụ.

Quảng cáo

Question 7: In July of 1975, the first US-Soviet joint ……… occurred with the Apollo-Soyuz project.

A.mission

B.performance

C.company

D.relation

Đáp án: A

Giải thích: Vào tháng 7 năm 1975, nhiệm vụ chung đầu tiên giữa Mỹ và Liên Xô đã xảy ra với dự án Apollo-Soyuz.

Question 8: Aircraft flying in …….. arcs create microgravity for tests and simulations that last 20-25seconds.

A.circular

B.parabolic

C.straight

D.oval

Đáp án: D

Giải thích: Máy bay bay trong vòng cung hình bầu dục tạo ra trọng lực cho các thử nghiệm và mô phỏng kéo dài 20-25 giây.

Question 9: Yuri Gagarin became the first person to eat and drink in …………

A.weightless

B.gravity

C.specific gravity

D.microgravity

Đáp án: A

Giải thích: Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên ăn và uống trong môi trường không trọng lượng.

Question 10: I passed all my exams - I’m …………!

A.over the moon

B.once in a blue moon

C.out of this world

D.the sky’s the limit

Đáp án: A

Giải thích: Tobe over the moon (vô cùng sung sướng)

Question 11: He’s so brilliant and he can do anything - ……….

A.it’s over the moon

B.once in a blue moon

C.out of this world

D.the sky’s the limit

Đáp án: C

Giải thích: Out of this world: vô cùng tốt

Question 12: Pham Tuan said everything quite strange although he ……….. when he was on the ground.

A. prepared

B. has prepared

C. had prepared

D. prepared

Đáp án: C

Giải thích: Hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ

Question 13: Mukai Chiaki, the first female Japanese astronaut, ……….. 15 days aboard the space shuttle Columbia in space before it …….. to the Earth on July 23,1994.

A.spent - had returned

B.had spent - returned

C.was spending - was returning

D.spent - was returning

Đáp án: B

Giải thích: Hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ

Question 14: Today, the menu on the ISS includes more than 100 items …….. astronauts can choose their daily meals before they fly into space.

A.which

B.from which

C.in which

D.where

Đáp án: B

Giải thích: Ngày nay, thực đơn trên ISS bao gồm hơn 100 món mà các phi hành gia có thể chọn bữa ăn hàng ngày trước khi họ bay vào vũ trụ.

Question 15: Do you know the reason ……. humans are interested in Mars and other planets in thesolar system?

A.which

B.that

C.why

D.whose

Đáp án: C

Giải thích: Bạn có biết lý do tại sao con người quan tâm đến Sao Hỏa và các hành tinh khác trong hệ thống luận đề không?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-15-space-conquest.jsp

2004 - Toán Lý Hóa