Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing có đáp án

Unit 2: Personal Experiences

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing có đáp án

Đề bài Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Quảng cáo

Stories about how people somehow know when they are being watched have been going around for centuries. However, few (1)________ have been made to study the phenomenon scientifically. Now, with the accomplishment of the largest ever research of the so-called staring effect, there is striking indication that this is a recognizable and (2)________ sixth sense. The research elaborates thousands of kids. For the research, they stood with their eyes covered and with their backs to other youngsters, who were told to either stare at them or look away. The outcomes constantly revealed that the kids who could not see were able to (3)________ when they were being stared at. In total of 14.000 experiments (4)________ globally, the teenagers (5)________ sensed when they were being watched almost 81% of the time.

Question 1:

A. efforts

B. attempts

C. exams

D. goals

Đáp án: B

Giải thích: made to investigate = make an attempt to do st.

Dịch: Tuy nhiên, rất ít nỗ lực được thực hiện để nghiên cứu hiện tượng này một cách khoa học.

Question 2:

A. genuine

B. recognized

C. established

D. assured

Đáp án: A

Giải thích: …có bằng chứng rất ấn tượng về việc đây là giác quan thứ sáu thật sự và có thể nhận biết được.

Question 3:

A. sign

B. discovery

C. expose

D. tell

Đáp án: D

Giải thích: Kết quả thường xuyên cho thấy những đứa trẻ không nhìn thấy gì vẫn có thể biết người đang nhìn chằm chằm vào.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4:

A. controlled through

B. worked over

C. carried on

D. carried out

Đáp án: D

Giải thích: to carry out: thực hiện to carry on: tiếp tục

Dịch: Tổng cộng đã có 14,000 thử nghiệm được thực hiện trên toàn thế giới,…

Question 5:

A. carefully

B. correctly

C. accurately

D. effortlessly

Đáp án: B

Giải thích: Những đứa trẻ cảm nhận một cách chính xác mình đang bị nhìn gần 81%.

Đề bài Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

During the last 400 years, most scientists have (1) ________on mathematics in their development of their inventions or discoveries. However, one great British scientist, Michael Faraday, did not make (2)__________of mathematics. Faraday, the son of a poor blacksmith, was born in London in 1791 and had no (3) _________beyond reading and writing.

In 1812 Faraday was hired as a bottle washer by the great chemist Humphry Davy. Later, Faraday became a greater scientist than Davy, making the last years of Davy's life embittered (4) __________ jealousy. Faraday made the first (5)__________motor in 1821, a device that used electricity to produce movement.

Question 6:

A. relied

B. insisted

C. based

D. elaborated

Đáp án: A

Giải thích: Trong suốt 400 năm qua, hầu hết các nhà khoa học phải dựa vào toán học cho sự phát triển các phát minh hay sáng chế của mình.

Quảng cáo

Question 7:

A. usage

B. advantage

C. use

D. utilization

Đáp án: C

Giải thích: Make use of : tận dụng

Dịch: Tuy nhiên, 1 nhà khoa học người Anh – Michael Faraday, đã không tận dụng toán học.

Question 8:

A. instruction

B. knowledge

C. training

D. schooling

Đáp án: D

Giải thích: Faraday, con trai của người thợ rèn nghèo, sinh ra ở Luân Đôn năm 1791, không được học gì ngoài việc đọc và viết.

Question 9:

A. from

B. with

C. by

D. at

Đáp án: B

Giải thích: Faraday trở nên nổi tiếng hơn Davy, khiến những ngày cuối cùng của cuộc đời của Davy cay đắng sống với sự ghen tỵ.

Giải thích: Embitter with …: cay đắng về điều gì

Question 10:

A. electric

B. electrical

C. electricity

D. electrician's

Đáp án: A

Giải thích: Faraday tạo ra động cơ điện đầu tiên vào năm 1821

Giải thích: Electric( tính từ): chạy bằng điện

Đề bài Choose the sentence -a, b, c or d - which is closest in meaning to the sentence above.

Question 11: I couldn’t help laughing when he told me that story.

a. I couldn't resist laughing when he told me that story.

b. I couldn't help him tell that story.

c. I did not laugh when hearing that story.

d. The story he told me not help at all.

Đáp án: A

Giải thích: Tôi không thể giúp tôi cười khi anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện đó.

Question 12: We think he was in London last year.

a. He was thought to be in London last year.

b. He was thought to have been in London last year.

c. He is thought to be in London last year.

d. He is thought to have been in London last year.

Đáp án: D

Giải thích: Anh ấy được cho là đã ở London năm ngoái.

Question 13: David seems really ill at case in front of all those people.

a. David feels uncomfortable in front of all those people.

b. David is easy to be ill because of all those people.

c. David is ill because he stands in front of all those people.

d. David fells comfortable in front of all those people.

Đáp án: A

Giải thích: David cảm thấy khó chịu trước tất cả những người đó.

Question 14: She has cooked for dinner for two hours.

a. She didn't start cooking for dinner until it was two.

b. She started cooking for dinner two hours ago.

c. She has two hours to cook for dinner.

d. Cooking for dinner took her two hours.

Đáp án: B

Giải thích: Cô bắt đầu nấu ăn cho bữa tối hai giờ trước.

Question 15: I travel by bus as a last resort.

a. I always travel by bus.

b. Traveling by bus is my favorite.

c. I resort to bus when I am the last to come.

d. I only travel by bus when there're no other alternatives.

Đáp án: D

Giải thích: Tôi chỉ đi bằng xe buýt khi không có lựa chọn thay thế nào khác.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-personal-experiences.jsp

2004 - Toán Lý Hóa