Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 3 Vocabulary and Grammar có đáp án

      

Unit 3: A Party

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 3 Vocabulary and Grammar có đáp án

Đề bài Choose the one word or phrase - A, B, C, or D - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

Quảng cáo

Question 1: On my birthday, before I blew ______ the candles, I had prayed for my future and my family.

A. on

B. out

C. in

D. at

Đáp án: B

Giải thích: Vào ngày sinh nhật của tôi, trước khi tôi thổi nến, tôi đã cầu nguyện cho tương lai của tôi và gia đình tôi.

Question 2: ______ is all that most human beings are looking for.

A. Happiness

B. Happy

C. Happily

D. Unhappy

Đáp án: A

Giải thích: Niềm hạnh phúc là tất cả những gì mà hầu hết con người đang tìm kiếm.

Question 3: We always celebrate our wedding ______ with dinner in an expensive restaurant every year.

A. party

B. anniversary

C. cake

D. ring

Đáp án: B

Giải thích: Chúng tôi luôn kỷ niệm ngày cưới với bữa tối tại một nhà hàng đắt tiền hàng năm.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: The climax of the New Year ______ was a firework display.

A. celebrate

B. celebration

C. celebrator

D. celebratory

Đáp án: B

Giải thích: Đỉnh cao của lễ mừng năm mới là màn bắn pháo hoa.

Question 5: A/An ______ is a special enjoyable event that people organize because something pleasant has happened or because it is someone’s birthday or anniversary.

A. chance

B. celebration

C. occasion

D. gift

Đáp án: B

Giải thích: Một lễ kỷ niệm là một sự kiện thú vị đặc biệt mà mọi người tổ chức vì một điều gì đó dễ chịu đã xảy ra hoặc vì đó là một ngày sinh nhật hay kỷ niệm.

Question 6: Could you keep ______ while I’m on the phone, please? Don’t make so much noise

A. quiet

B. enjoyable

C. happy

D. comfortable

Đáp án: A

Giải thích: Bạn có thể giữ im lặng trong khi tôi gọi điện thoại không? Don Patrick làm cho rất nhiều tiếng ồn.

Quảng cáo

Question 7: The newlywed ______ spent their honeymoon in Hawaii.

A. pair

B. two

C. double

D. couple

Đáp án: D

Giải thích: Cặp vợ chồng mới cưới đã dành tuần trăng mật ở Hawaii.

Question 8: Do you remember how we used to go to the cinema ______?

A. each other

B.one another

C. others

D. together

Đáp án: D

Giải thích: Bạn có nhớ chúng ta đã từng đi xem phim cùng nhau không?

Question 9: Because of the drought, many people starved to ______.

A. die

B. dead

C. deadly

D. death

Đáp án: D

Giải thích: Starve to death (đói đến chết)

Dịch: Vì hạn hán, nhiều người chết đói.

Question 10: I can’t stand people with no ______ of humor.

A. ability

B. sense

C. spirit

D. keenness

Đáp án: B

Giải thích: Tôi có thể đứng người không có khiếu hài hước.

Question 11: She found it difficult to get ______ with new friends.

A. acquaint

B. acquainted

C. acquaintance

D. acquaints

Đáp án: B

Giải thích: Cô cảm thấy khó khăn khi làm quen với những người bạn mới.

Question 12: My friend often shows her ______ whenever I have troubles.

A. sympathy

B. sympathize

C. sympathetic

D. sympathetically

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ

Dịch: Bạn tôi thường tỏ ra thông cảm mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Question 13: He does not know much about the project but he is very ______.

A. enthusiastic

B. enthusiast

C. enthusiasm

D. enthusiastically

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Anh ấy không biết nhiều về dự án nhưng anh ấy rất nhiệt tình.

Question 14: Daisy is so ______. She only cares about herself, not about other people.

A. helpful

B. selfish

C. loyal

D. talkative

Đáp án: B

Giải thích: Daisy thật ích kỷ. Cô ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, không quan tâm đến người khác

Question 15: She is not determined and often changes her ideas. What a/an ______ girl she is!

A. uncertain

B. mutual

C. suspicious

D. changeable

Đáp án: A

Giải thích: Cô ấy không quyết tâm và thường thay đổi ý tưởng của mình. Thật là một cô gái không chắc chắn!

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-a-party.jsp

2004 - Toán Lý Hóa