Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 12 (có đáp án): Reading

Unit 12: Robots

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 12 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

I’m Peter. I have been dreaming of having a robot for a long time. In the future, I may build a villa on the moon. I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot. I will be able to do difficult homework with the help of teaching robot. A worker robot will help me build new houses. A doctor robot could look after me when I’m sick. And a home robot will do household chores for me every day. It will be convenient. I will be able to do researches on science and invent new things. Some people say it’s a bad habit to rely on robots. But I think robots are very helpful to human life.

Question 1: Peter may build a cottage on the moon in the future.

A. True

B. False

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “In the future, I may build a villa on the moon.”.

Dịch: Trong tương lai, tớ sẽ xây 1 biệt thự trên mặt trăng.

Question 2: He will live with four robots.

A. True

B. False

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “I will live with a teaching robot, a worker robot, a doctor robot and a home robot.”.

Dịch: Tows sẽ sống với người máy giáo viên, người máy công nhân, người máy bác sĩ, và người máy giúp việc gia đình.

Question 3: A worker robot will do the laundry.

A. True

B. False

Quảng cáo

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “A worker robot will help me build new houses.”.

Dịch: Một người máy công nhân sẽ giúp tôi xây nhà mới.

Question 4: A doctor robot could look after him when he’s sick.

A. True

B. False

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “A doctor robot could look after me when I’m sick.”.

Dịch: Một người máy bác sĩ có thể chăm sóc tôi khi bị bệnh.

Question 5: Peter thinks it’s a bad habit to rely on robots.

A. True

B. False

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “Some people say it’s a bad habit to rely on robots.”.

Dịch: Một vài người nói phụ thuộc vào người máy là thói quen xấu.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Robots ___________ (6) an important role in our life. They have changed people’s lives in many ways. First of all, they ___________ (7) time and human labor. Thanks to robots, we don’t have to spends days and months ___________ (8) repeated work. For example, to produce French fries, we need human ___________ (9) potatoes, wash, then peel, cut them into pieces and finally fry them all. If we have robots to do the task, we will save a lot of time and produce more products. Secondly, robots help to replace human in dangerous work. Now we __________ (10) human to do such work as mining minerals. It’s helpful because there have been lots of people lose their lives in such jobs. However, it’s costly to buy a robot.

Question 6:

A. play

B. plays

C. playing

D. to play

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cụm từ “play an important role in”: đóng vai trò quan trọng trong …

Dịch: Người máy đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Question 7:

A. have

B. save

C. make

D. give

Chọn đáp án: B

Giải thích: save time: tiết kiệm thời gian

Dịch: Đầu tiên, người máy giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động của con người.

Question 8:

A. do

B. to do

C. doing

D. did

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Nhờ có người máy, chúng ta không cần dành hàng ngày, hàng tháng để làm những việc lặp đi lặp lại.

Question 9:

A. to buy

B. buy

C. buying

D. buys

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cấu trúc: “need sb to V”: cần ai làm gì

Dịch: Ví dụ, để làm khoai tây chiên, chúng ta cần con người mua khoai, rửa, rồi gọt, rồi cắt miếng nhỏ xong mới đem chiên.

Question 10:

A. won’t need

B. don’t need

C. didn’t need

D. not need

Chọn đáp án: B

Giải thích:

need không chia tiếp diễn

Dịch: Hiện nay chúng ta không cần con người làm những việc như khai khoáng.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Robots through the Middle Ages were used primarily for entertainment. However, the 20th century featured a boom in the development of industrial robots. Industry has benefited drastically from the expanse of a robotic work force. Automated machines have taken over dangerous and boring jobs from humans. Because robots never get tired, extra shifts have been added to factories. Farmers have taken advantage of new technology with automated harvesters. The medical industry benefits from advancements in assisted surgical robotics. The military has launched various programs in robotic technology.

Question 11: How was robots used in the Middle Ages?

A. entertainment

B. work

C. teaching

D. gardening

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Dựa vào câu: “Robots through the Middle Ages were used primarily for entertainment.”.

Dịch: Người máy trong thời Trung cổ được dùng chủ yếu vào mục đích giải trí.

Question 12: Did industrial robots develop in the 20th century?

A. Yes, it is

B. Yes, it did

C. No, it wasn’t

D. No, it hasn’t

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “The 20th century featured a boom in the development of industrial robots.”.

Dịch: Thế kỷ 20 chứng kiến sự bùng nổ trong sự phát triển của người máy công nghiệp.

Question 13: What have automated machines done for human?

A. They do household chores.

B. They build houses and buildings.

C. They do dangerous and boring jobs.

D. They make food and drink.

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Dựa vào câu: “Automated machines have taken over dangerous and boring jobs from humans.”.

Dịch: Các máy móc tự động đã làm những công việc nguy hiểm và buồn tẻ cho con người.

Question 14: Why have factories added extra shifts?

A. Because robots are boring.

B. Because robots never get tired.

C. Because robots can talk.

D. Because robots need help.

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Dựa vào câu: “Because robots never get tired, extra shifts have been added to factories.”.

Dịch: Bởi người máy chẳng bao giờ mệt, nên các ca kíp đã được thêm vào các nhà máy.

Question 15: Do farmers get benefits from robots?

A. No, they didn’t

B. Yes, they did

C. No, they don’t

D. Yes, they do

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Dựa vào câu: “Farmers have taken advantage of new technology with automated harvesters.”.

Dịch: Những người nông dân nhận được lợi ích từ công nghệ mới nhờ những người máy thu lượm tự động.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-robots.jsp