Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 5 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 5: Natural wonders of the world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 5 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: The Sahara is ____________ desert in the world.

Quảng cáo

A. bigger

B. more big

C. the biggest

D. big

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “be the + tính từ ngắn + đuôi –est”

Dịch: Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới.

Question 2: If you travel to a forest, you should bring a tent, a torch and a ___________.

A. sleeping bag

B. waterfall

C. mountain

D. valley

Chọn đáp án: A

Giải thích: sleeping bag: túi ngủ

Dịch: Nếu đi vào rừng, bạn nên mang theo 1 cái lều, 1 đèn pin và 1 túi ngủ.

Question 3: We use ____________ to cover the pain.

Quảng cáo

A. compass

B. plaster

C. forest

D. computer

Chọn đáp án: B

Giải thích: plaster: miếng bang dán vết thương.

Dịch: Chúng ta dùng bang dán vết thương để che lại chỗ đau.

Question 4: ____________ is essential when you go to the beach.

A. sun scream

B. pain killer

C. sleeping bag

D. walking boots

Chọn đáp án: A

Giải thích: sun scream: kem chống nắng

Dịch: Kem chống nắng là rất quan trọng khi đi biển.

Question 5: I think Son Doong Cave is by far ____________ cave in Vietnam.

A. beautiful

B. the most beautiful

C. more beautiful than

D. most beautiful than

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài: “be the most + tính từ dài”

Dịch: Tôi nghĩ hang Sơn Doòng là hang động đẹp nhất Việt Nam.

Question 6: Ha Long Bay is one of the Seven ____________ of the world.

A. beauties

B. cuisines

C. agents

D. wonders

Chọn đáp án: D

Giải thích: seven wonders of the world: 7 kì quan thế giới.

Dịch: Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kì quan thế giới.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 7: To climb that mountain is a ____________ experience.

A. thrilling

B. diverse

C. essential

D. traditional

Chọn đáp án: A

Giải thích: thrilling: xúc động, hồi hộp

Dịch: Leo quả núi đó là một trải nghiệm đau tim.

Question 8: No country in the world is ____________ than Russia.

A. more big

B. bigger

C. biggest

D. most big

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: “be + adj ngắn + đuôi –er + than”

Dịch: Không có đất nước nào trên thế giới lại lớn hơn Nga cả.

Question 9: ____________ is a low area of land between hills or mountains.

A. a river

B. a desert

C. a cave

D. a valley

Chọn đáp án: D

Giải thích: valley: thung lũng

Dịch: Thung lũng là phần đất trũng giữa những ngọn đồi hoặc ngon núi.

Question 10: We can see ice, penguins, and polar bears when visiting ____________.

A. Asia

B. Europe

C. Antarctica

D. Oceania

Chọn đáp án: C

Giải thích: Antartica: châu Nam cực

Dịch: Bạn có thể nhìn thấy băng tuyết, chim cánh cụt và gấu bắc cực khi đến châu Nam Cực.

Question 11: My brother went to the ____________ to book tickets for his honeymoon.

A. travel agent

B. walking boots

C. black board

D. sleeping bag

Chọn đáp án: A

Giải thích: travel agent: công ty du lịch

Dịch: Anh tôi đến công ty du lịch để đặt vé cho tuần trăng mật.

Question 12: This is ____________ mountain I have ever seen in my life.

A. high

B. higher

C. the highest

D. more high

Chọn đáp án: C

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Đây là ngọn núi cao nhất tôi từng thấy trong đời.

Question 13: What is the longest river __________ the world.

A. in

B. on

C. at

D. for

Chọn đáp án: A

Giải thích: in the world: trên thế giới

Dịch: Con sông dài nhất thế giới là sông nào thế.

Question 14: Many people love ___________ when going to the beach.

A. gardening

B. sleeping

C. windsurfing

D. wondering

Chọn đáp án: C

Giải thích: windsurfing: lướt sóng

Dịch: Nhiều người yêu thích lướt song khi đi ra biển.

Question 15: In order not to get lost, we need a ____________.

A. scissors

B. painkiller

C. backpack

D. compass

Chọn đáp án: D

Giải thích: compass: la bàn

Dịch: Để không bị lạc, chúng ta cần 1 cái la bàn

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-natural-wonders-of-the-world.jsp