Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 9: Cities of the world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: There are seven ____________ in the world.

Quảng cáo

A. continents

B. palaces

C. creatures

D. landmarks

Chọn đáp án: A

Giải thích:

continents: lục địa

Dịch: Trên thế giới có 5 châu lục.

Question 2: London is one of the most interesting city I ____________.

A. ever visit

B. have ever visited

C. ever visited

D. will ever visit

Chọn đáp án: B

Giải thích:

câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “ever”

Dịch: London là một trong những thành phố thú vị nhất tôi từng ghé thăm.

Question 3: He sent me a ____________ of world’s heritages.

Quảng cáo

A. postcard

B. tower

C. symbol

D. design

Chọn đáp án: A

Giải thích: postcard: tấm bưu thiếp

Dịch: Anh ấy gửi tôi 1 tấm bưu thiếp các di sản thế giới.

Question 4: I have never seen such a strange ____________. It has green color and big eyes.

A. palace

B. continent

C. creature

D. time

Chọn đáp án: C

Giải thích: creature: sinh vật

Cấu trúc “such + a/an + adj + N”: một cái gì đó như thế, như vậy

Dịch: Tôi chưa từng thấy con gì lạ như con này.

Question 5: Vietnam is located in South East ____________.

A. Africa

B. America

C. Asia

D. Antarctica

Chọn đáp án: C

Giải thích:

South East Asia: Đông Nam Á

Dịch: Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á.

Question 6: It is exciting to explore this ancient ____________.

A. palace

B. channel

C. competition

D. hobby

Chọn đáp án: A

Giải thích: palace: cung điện

Dịch: Thật thú vị khi khám phá cung điện cổ kính này.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 7: Watching musicals is ____________ in this country.

A. happy

B. fantastic

C. terrible

D. popular

Chọn đáp án: D

Giải thích: popular: phổ biến

Dịch: Xem nhạc kịch là phổ biến ở đất nước này.

Question 8: Gustave Eiffel was well-known for ____________ Eiffel tower.

A. design

B. designing

C. to design

D. designed

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cấu trúc “be well-known for Ving” nổi tiếng về việc làm gì

Dịch: Gustave Eiffel nổi tiếng vì thiết kế tháp Eiffel.

Question 9: This is my first ____________ to Africa.

A. symbol

B. journey

C. award

D. tower

Chọn đáp án: B

Giải thích:

journey: chuyến đi

Dịch: Đây là chuyến đi đầu tiên đến châu Phi của tôi.

Question 10: What is the most famous ____________ in Ho Chi Minh city?

A. sports

B. neighbor

C. landmark

D. sky

Chọn đáp án: C

Giải thích:

landmar: danh thắng (trong thành phố)

Dịch: Danh thắng nổi tiếng nhất ở thành phố HCM là gì?

Question 11: Bing ____________ five postcards to his friends in America since last month.

A. has sent

B. send

C. sent

D. will send

Chọn đáp án: A

Giải thích:

câu chỉ ở hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “since”

Dịch: Bing đã và đang gửi 5 tấm bưu thiếp cho người bạn ở Mỹ từ tháng trước.

Question 12: It is common ____________ by car among Europe countries.

A. travelling

B. travel

C. travelled

D. to travel

Chọn đáp án: D

Giải thích:

cấu trúc “it’s + adj + to V” thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Rất phổ biến khi di chuyển bằng ô tô qua các nước trongkhu vực châu Âu.

Question 13: Angkor in Cambodia has been listed as a UNESCO World ____________.

A. Wonder

B. Common

C. Country

D. Heritage

Chọn đáp án: D

Giải thích:

UNESCO World Heritage: Di sản thế giới được UNESCO công nhận

Dịch: Khu vực Angkor ở Cam-pu-chia được ghi vào danh sách Di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Question 14: __________ you ever been to Holland?

A. Have

B. Do

C. Will

D. Are

Chọn đáp án: A

Giải thích:

câu chia ở thời hiện tại hoàn thành “have/has + PII”

Dịch: Bạn đã từng đến Hà Lan chưa?

Question 15: The most _________ drink in England is tea.

A. intelligent

B. shy

C. popular

D. terrible

Chọn đáp án: C

Giải thích:

popular: phổ biến

Dịch: Thức uống phổ biến nhất ở nước Anh là trà.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-cities-of-the-word.jsp