Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 10

Bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. cabbage     B. carrot     C. glass     D. bank

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɑ:/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 2: A. banana     B. tomato     C. start     D. carrot

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là / ɑ:/

Question 3: A. bread     B. bean     C. pea     D. tea

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là / i:/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4: A. meat     B. pear     C. heat     D. bean

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là / e / các đáp án còn lại phát âm là / i:/

Question 5: A. onion     B. potato     C. tomato     D. today

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 6: A. noodle     B. foot     C. food     D. cartoon

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /u/ các đáp án còn lại phát âm là /u:/

Question 7: A. meet     B. coffee     C. cheek     D. sheet

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. lemonade     B. apple     C. soccer     D. volleyball

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. lettuce     B. cabbage     C. potato     D. ruler

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. banana     B. carrot     C. tomato     D. eraser

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11: A. tired     B. menu     C. engineer     D. classroom

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: A. understand     B. thirsty     C. hungry     D. pupil

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. orange     B. eraser     C. apple     D. healthy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. purple     B. tomato     C. arrive     D. banana

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15: A. lettuce     B. evening     C. ahead     D. middle

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-staying-healthy.jsp