Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 13 (có đáp án): Reading

Unit 13: Activities and the seasons

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 13 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

There are four seasons in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the spring is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are many flowers in the spring. In the summer, the day is long and the night is short. We often go swimming in this season. This fall is the season of fruits. In the winter, it's usually very cold. The day is short and the night is long.

Question 1: There are four seasons in the writer’s country

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “There are four seasons in my country”.

Dịch: Có 4 mùa ở nước của mình.

Question 2: In the spring, the weather is very cold.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Sometimes, it is cold, but not very cold”.

Dịch: Đôi lúc, trời lạnh nhưng không quá lạnh.

Question 3: In the summer, the day is short and the night is long

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “In the summer, the day is long and the night is short”.

Dịch: Vào mùa hè, ngày dài và đêm ngắn.

Quảng cáo

Question 4: In the fall, people can enjoy so many fruits.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “This fall is the season of fruits”.

Dịch: Mùa thu là mùa của hoa quả.

Question 5: The winter has short day and long night.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “The day is short and the night is long”.

Dịch: Ngày ngắn và đêm dài.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

On summer vacation, Lam’s family has a ….(6)….trip to the beach. They always go to Vung Tau in the south …(7)…. Vietnam. They usually stay in a hotel but sometimes they stay in a small house near the sea. Every morning, they go to the beach. Lam likes going swimming …..(8)……his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her …..(9)…… sport. They usually have sandwiches…(10)…..lunch or sometimes they go to a small restaurant. In the afternoon, they walk. In the evenings, they often go to the cinema or the theater.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 6: A. three-days     B. three-day     C. one-day     D. one-days

Đáp án: B

Giải thích: A three-day trip: Một chuyến đi kéo dài ba ngày

Dịch: Vào kì nghỉ hè, gia đình cho Lâm có một chuyến đi kéo dài ba ngày tới bãi biển.

Question 7: A. in     B. at     C. of     D. on

Đáp án: C

Giải thích: In the south of sw: Ở phía nam của…

Dịch: Họ thường du lịch Vũng Tàu nằm ở phía nam của Việt Nam.

Question 8: A. because     B. but     C. though     D. so

Đáp án: B

Giải thích: “But” để nối hai mệnh đề mang ý nghĩa đối lập

Dịch: Lam thích đi bơi nhưng chị gái của cô thì không bao giờ bơi.

Question 9: A. liking     B. lovable     C. favorite     D. hatred

Đáp án: C

Giải thích: Favorite+ N: … ưa thích

Dịch: Bóng chuyền là môn thể thao ưa thích của cô.

Question 10: A. for     B. in     C. on     D. at

Đáp án: A

Giải thích: Have sth for lunch: Có gì cho bữa trưa

Dịch: Họ thường xuyên ăn sandwiches cho bữa trưa và đôi khi đi đến một nhà hàng nhỏ.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Nam is living in Hanoi city with her family. She is in grade 6. In summer, she doesn’t go to school. Because the weather is very hot, she often goes swimming with some of her friends. She sometimes goes to the park to fly the kite or goes fishing. She also goes on vacation with her family. Her favorite place is Ha Long. Nam likes summer very much.

Question 11: Where is Nam living?

A. In Hanoi city

B. In Ho Chi Minh city

C. In Halong

D. In Ninh Binh

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Nam is living in Hanoi city with her family”.

Dịch: Nam đang sống ở thành phố Hà Nội với gia đình cô.

Question 12: Why does she often go swimming in the summer?

A. Because she wants to play with her friends

B. Because she doesn’t go to school.

C. Because the weather is hot

D. Because she doesn’t like other activities

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Because the weather is very hot, she often goes swimming with some of her friends”.

Dịch: Bởi vì thời tiết rất nóng, cô ấy thường đi bơi với một vài người bạn

Question 13: Who does she go on vacation with?

A. Her boyfriend

B. Her family members

C. Her friends

D. Alone

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “She also goes on vacation with her family”.

Dịch: Cô ấy cũng đi du lịch với gia đình.

Question 14: Which place does she like best?

A. Hanoi

B. Ho Chi Minh

C. Ninh Binh

D. Halong

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Her favorite place is Ha Long”.

Dịch: Địa điểm ưa thích của cô là Hạ Long.

Question 15: How does Nam feel about summer?

A. She hates summer very much.     B. She feels it’s very hot.

C. She really loves summer.     D. She feels it’s like other seasons.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Nam likes summer very much”.

Dịch: Nam rất thích mùa hè.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-13-activities-and-the-seasons.jsp