11 câu trắc nghiệm: Từ thông qua một khung dây kín chọn lọc, có đáp ánCâu 1: Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ B

Quảng cáo

A. tỉ lệ nghịch với số đường sức qua một đơn vị diện tích S.

B. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.

C. là giá trị của cảm ứng từ B tại nơi đặt điện tích S.

D. tỉ lệ với số đường sức qua diện tích S.

Đáp án D

Từ thông diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S ⇒ |Φ| tỉ lệ với số đường sức từ qua S.

Câu 2: Từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây ?

A. Điện trở suất dây dẫn làm khung.

B. Đường kính dây dẫn làm khung.

C. Hình dạng và kích thước của khung dây dẫn.

D. Điện trở của dây dẫn.

Đáp án C

Φ = BScos α ⇒ Φ phụ thuộc hình dạng, kích thước khung dây (S).

Câu 3: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi

A. nó bị làm cho biến dạng.

B. nó được quay xung quanh pháp tuyến của nó.

C. nó được dịch chuyển tịnh tiến.

D. nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.

Đáp án A

Φ = BScos α = BScos0 = BS

⇒ Φ thay đổi khi B hoặc S thay đổi.

Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi Φ thay đổi ⇔ vòng dây biến dạng (S thay đổi).

Quảng cáo

Câu 4: Trong một vùng không gian rộng có một từ trường đều. Tịnh tiến một khung dây phẳng, kín theo những cách sau đây:

I. Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng

II. Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng

III. Mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng một góc θ.

Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ?

A. Trường hợp I.        B. Trường hợp II.

C. Trường hợp III.        D. Không có trường hợp nào.

Đáp án D

Xuất hiện dòng điện cảm ứng khi Φ biến thiên.

Φ = BScos α ⇒ không có trường hợp nào xuất hiện dòng cảm ứng.

Câu 5: Chọn câu đúng.

A. Số đường sức và từ thông là hai khái niệm khác nhau, vì vậy không thể có mối quan hệ gì với nhau.

B. Từ thông qua một diện tích bằng với số đường sức qua diện tích đó.

C. Từ thông qua diện tích S chính là giá trị của cảm ứng từ tại đó.

D. Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ qua một diện tích nào đó.

Đáp án D

Ý nghĩa từ thông: Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ qua một diện tích nào đó.

Quảng cáo

Câu 6: Định luật Len - xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật bảo toàn nào ?

A. Năng lượng.        B. Điện tích.        C. Động lượng.        D. Khối lượng.

Đáp án A

Câu 7: Khung dây kín đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường đều, rộng. Trong trường hợp nào sau đây, từ thông qua khung dây không thay đổi ?

A. Khung dây chuyển động tịnh tiến với tốc độ tăng dần.

B. Khung dây quay quanh một đường kính của nó.

C. Khung dây đứng yên nhưng bị bóp méo.

D. Khung dây vừa chuyển động tịnh tiến, vừa bị bóp méo.

Đáp án A

Khung dây chuyển động tịnh tiến thì góc hợp bởi véc - tơ cảm ứng từ và véc - tơ pháp tuyến của khung dây không đổi. Mà B và S cũng không đổi nên từ thông không thay đổi.

Câu 8: Từ thông qua một mạch điện phụ thuộc vào

A. đường kính của dây dẫn làm mạch điện.        B. điện trở suất của dây dẫn.

C. khối lượng riêng của dây dẫn.        D. hình dạng và kích thước của mạch điện.

Đáp án D

Φ = BScos α ⇒ Φ phụ thuộc hình dạng, kích thước mạch (S).

Câu 9: Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó là

A. 30°.        B. 45°.        C. 60°.        D. 0°.

Đáp án A

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

⇒ α = 60°

⇒ Góc hợp bởi véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó là 30°

Câu 10: Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị

A. B = 3.10-2 T        B. B = 4.10-2 T        C. B = 5.10-2 T        D. B = 6.10-2 T

Đáp án D

Ta có Φ = BScos α

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 11: Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 T, từ thông qua hình vuông đó bằng 5.10-7 WB. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó

A. 0°        B. 30°        C. 45°        D. 60°

Đáp án D

Ta có Φ = BScos α

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

⇒ α = 60°

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


hien-tuong-cam-ung-dien-tu.jsp


2004 - Toán Lý Hóa