Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 có đáp án

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Quảng cáo

1. A. leisure    B. eight     C. celebrate    D. penalty

2. A. fun    B. sun    C. surf    D. cut

3. A. comedy    B. novel     C. princess    D. cinema

Tasks 2. Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage.

Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages.

There are certainly many advantages to living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services means that it is hard to find jobs.

In short, it can be seen the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best for those who are retired or who have young children. In contrast, young people who have a career are better provided in the city.

Quảng cáo

1. According to the passage, living in the country has

A. only good points

B. only bad points

C. both good and bad points

D. no disadvantages

2. How many advantages does living in the country have?

A. two B. three

C. four D. no

3. Living in the country is safer for young children because

A. there is less traffic

B. there are few shops

C. there are fewer people

D. there are few services

4. Which of the following statements is NOT true according to the passage?

A. People in the country tend to be friendlier than people in the city.

B. It’s hard to find entertainment in the country.

C. There are fewer shops and services in the country.

D.The country is only suitable for retired people.

Quảng cáo

5. Having few friends is

A. one of drawbacks to life in the country

B. the only disadvantage to living in the countryside

C. one of certain drawbacks to life outside the city

D. one of certain advantages to life outside the city

Task 3. Fill in each blank with the appropriate forms of the word in bracket.

1. There is a ……….. of books on the shelf. (collect)

2. It is very …………….. for people in remote areas to get to hospitals. (convenience)

3. He is very …………. with his hands. (skill)

4. It is said that water collected from the local streams is ………… to drink. (safe)

5. I like to eat ………., so I eat a lot of fruits and vegetables every day. (health)

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

TASK 1.

Question 1. Đáp án D

Đáp án A, B, C phát âm là /ei/. Đáp án D phát âm là /e/

Question 2. Đáp án C

Đáp án A, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 3. Đáp án C

Đáp án A, B, D phát âm là /ə/. Đáp án C phát âm là /e/

Quảng cáo

TASK 2.

Question 1. Đáp án C

Thông tin nằm ở đoạn đầu tiên: Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantagesand disadvantages.

Dịch: Sống ở nông thôn là điều mà mọi người từ thành phố thường mơ ước. Tuy nhiên, trong thực tế, nó có cả ưu điểm và nhược điểm.

Question 2. Đáp án B

Thông tin ở đoạn 2: First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

Dịch: Đầu tiên, bạn có thể tận hưởng sự yên bình và yên tĩnh. Hơn nữa, mọi người có xu hướng thân thiện hơn. Một lợi thế nữa là có ít giao thông, vì vậy an toàn hơn cho trẻ nhỏ.

Question 3. Đáp án A

Thông tin ở đoạn 2: A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children

Dịch: Một lợi thế nữa là có ít giao thông, nên an toàn hơn cho trẻ nhỏ.

Question 4. Đáp án D

Cả đáp án A, B, C đều được đề cập đến ở đoạn 3 nhưng đáp án D thì không.

Question 5. Đáp án C

Thông tin ở đoạn 3: However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends.

Dịch: Tuy nhiên, có những bất lợi hoặc hạn chế nhất định đối với cuộc sống bên ngoài thành phố. Đầu tiên, vì có ít người hơn nên bạn có khả năng có ít bạn bè.

TASK 3.

Question 1. Collection

Vị trí trống cần danh từ

Dịch: Có một bộ sưu tập sách trên kệ.

Question 2. Convenient

Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Nó rất thuận tiện cho những người ở vùng sâu đến bệnh viện.

Question 3. Skillful

Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Anh ấy rất điêu luyện với bàn tay của mình.

Question 4. Safe

Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Người ta nói rằng nước được thu thập từ các dòng địa phương là an toàn để uống.

Question 5. Healthily

Vị trí trống cần trạng từ

Dịch: Tôi thích ăn uống lành mạnh, vì vậy tôi ăn nhiều trái cây và rau quả mỗi ngày.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học