20 câu trắc nghiệm Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số (phần 2 - Toán lớp 11 - có đáp án)20 câu trắc nghiệm Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số

Câu 11:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Khi đó số hạng thứ 5 của dãy un

A. 10

B. 48

C. 16

D. 6

Câu 12: Cho dãy số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

với mọi n≥1. Khi đó số hạng u3n của dãy (un) là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 13: Cho dãy

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

với mọi n≥1. Khi đó số hạng u2n của dãy un là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 14: Cho dãy số (un):

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Công thức của số hạng tổng quát của dãy số là:

A. un = 2n2 + 1

B. un = 3n

C. un = 2n + 1

D. un =(n+5)/(n+1)

Quảng cáo

Câu 15: cho dãy số (un):

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

công thức của số hạng tổng quát của dãy số là

A. un =1

B. un=2n-n.2n-1

C. un=-n2+n+1

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 16: Cho dãy số (un) :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. un là dãy đơn điệu tăng

B. un là dãy đơn điệu giảm

C. un là dãy không đổi

D. đáp án khác

Câu 17: cho dãy số (un):

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. un là dãy đơn điệu tăng

B. un là dyax đơn điệu giảm

C. un là dyax không đổi

D. đáp án khác

Câu 18: Xét dãy (un):

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

khi đó số α dương lớn nhất thoả mãn un≥α ∀n≥1 là:

A. α=1       B. α=2

C. α=1/2       D. α =√2

Quảng cáo

Câu 19: Xét dãy un: Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

với n là các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 100, số α dương nhỏ nhất thoả mãn un≤α là:

A. α=10       B. α=10√2

C. α=11       D. α=20

Câu 20: Cho các dãy số (un), (vn), (xn), (yn) lần lượt xác định bởi:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Trong các dãy số trên có bao nhiêu dãy bị chặn dưới

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 11: B

Ta có u2=u1, u3=2u2, u4=3u3, u5=4u4=48

Câu 12: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 13: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 14: B

Ta có 3n+1 =4.3n – 3.3n-1un=3n

Câu 15: B

Ta có 2n+1 – (n+1)2n= 4(2n – n.2n-1 )- 4(2n-1 – (n-1)2n-2) → un= 2n – n.2n-1

Câu 16: C

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

∀n≥1 nên (un) là dãy số không đổi

Câu 17: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

∀n≥1 nên (un) là dãy số giảm

Câu 18: B

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 19: D

Ta có :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

=20, ∀n≥1 → α=20

Câu 20: D

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11