Đề kiểm tra cuối năm Đại số và giải tích 11Đề kiểm tra cuối năm Đại số và giải tích 11

Câu 1. Tập xác định của hàm số y = sinx là:

A. [-1;1]

B. R\ {kπ}; k ∈ Z

Quảng cáo

C. R\ { π/2+kπ}; k ∈ Z

D. R

Câu 2. Nghiệm của phương trình cosx = cos∝ là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 3. Số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2cos2x +1= 0 trong khoảng (-π;π) ?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 4. Phương trình sinx+ (m-1)cosx = √2 có nghiệm khi và chỉ khi:

A. m≤0 hoặc m≥2

B. m > 0 hoặc m≤2

C. m > 2

D. 0≤m≤2

Quảng cáo

Câu 5. Số các số chập k của n phần tử được tính bởi công thức:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 6. Gọi P là tập hợp bốn điểm phân biệt nằm trên một đường tròn. Số các tam giác có 3 đỉnh thuộc P được tính bằng:

A. Số các hoán vị của các phần tử thuộc P

B. Số các chỉnh hợp chập 3 của các phần tử thuộc P

C. Số các tổ hợp chập 3 của các phần tử thuộc P

D. Số các tổ hợp chập 4 của các phần tử thuộc P

Câu 7. Cho một túi đựng 5 quả cầu màu đỏ, 7 quả cầu màu xanh . Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu trong túi đó . Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu đỏ là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 8. Dãy số nào sau đây là một cấp số nhân?

A. 1; -2; 4; 8; -16; 32

B. 1; -2; 4; -8; 16; -32

C. 1; 2; 3; 4; 8; 16

D. 1; 4; 7; 10; 13; 16

Câu 9. Cấp số cộng (un) có u1=13 và công sai d = -3. Số hạng u31 của dãy số đó là:

A. 87    B. -77

C. 77    D. -87

Câu 10. Cho cấp số nhân (un) có u3=24; u4= -48. Tổng 6 số hạng đầu bằng:

A. -126    B. 837

C. -378    D. 378

Câu 11. Dãy số nào sau đây có giớ hạn bằng 0?

A. (-5/2)n    B. (-4/3)n

C. (3/4)n    D. (4/3)n

Câu 12.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1/3    B. 1/6

C. 0    D. 8

Câu 13.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞    B. 29/3

C. 9    D. 3

Câu 14.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -8    B. -4

C. 1/2    D. +∞

Quảng cáo

Câu 15.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 2/3    B. -1/2

C. 1/2    D. 2/3

Câu 16. Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a,b thì hàm số f(x) liên tục trên R?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 17. Đạo hàm của hàm số y= x5+ 2/x -1 bằng

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 18. Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x bằng biểu thức nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 19. Đạo hàm của hàm số y=√(3x2-2x+1) bằng

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 20. Đạo hàm cấp hai của hàm số y= cos2x bằng biểu thức nào sau đây?

A. -2sin2x    B. -4cos2x

C. -4sin2x    D. 4cos2x

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910
D B B A D C A B B A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A D B A C B D A B

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11