Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tíchBài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích

Câu 1: Tập xác định của hàm số y= cosx là:

A. [-1;1]       B. R\{k;π},k∈Z

C. R       D. R\{π/2+kπ};kZ

Quảng cáo

Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. y=tanx.cos2x       B. y = cotx – 3

C. y = sinx       D. y = cosx

Câu 3: Trong các hàm số sau hàm số nào là đồng biến trên khoảng (-π;0)?

A. y = tanx       B. y = cotx

C. y = sinx       D. y = cosx

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=2sin(x+π/3)-4 là:

A. -1       B. -2       C. -3       D. -6

Quảng cáo

Câu 5: Biểu thức √3 sinx-3cosx bằng biểu thức nào sau đây?

A. √3 sin(x-π/3)       B. 2√3 cos(x-π/3)

C. 2√3 sin(x-π/3)       D.2√3 sin(x+π/3)

Câu 6: Nghiệm của phương trình tanx-tan15°=0 là:

A. x=15°+k360° và x=165°+k360°

B. x=15°+k180° và x=165°+k180°

C. x=15°+k360° và x=-15°+k360°

D. x=15°+k180°

Câu 7: Phương trình 2sin2x+3sinxcosx+cos2x=0 co bao nhiêu nghiệm thuộc (-π/2;π)

A. 0       B. 1       C. 2       D. 4

Câu 8: Nếu dùng các chữ số 1,2,3,4 để viết các số tự nhiên có 1 chữ số hoặc 2 chữ số phân biệt thì có thể viết được bao nhiêu số như thế?

A. 4A42       B. 4+ A42

C. 4.4 +3       D. 4+4+3

Câu 9: Từ năm chữ số 0,1,2,3,5 có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

A. 120       B. 96       C. 54       D. 72

Câu 10: Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ?

A. 1400       B. 4536       C. 5040       D. 2520

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910
C A D B C D D B C A

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11