Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (Phần 3)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (Phần 3)

Câu 21: Cho dãy số (un )với un=4n-2(n≥1). Xét tính tăng hay giảm của hàm số.

A. Dãy (un) tăng

B. Dãy (un) tăng

Quảng cáo

C. Dãy (un) không tăng, không giảm

D. Dãy (un) không đổi

Câu 22: Cho cấp số cộng -3, x, 5, y. Só x,y bằng bao nhiêu?

A. x=1, y=8

B. x=1, y=9

C. x=-4,y=-6

D. x=5, y=8

Câu 23: công sai của cấp số cộng (un) với u18-u3 = -75 là:

A. -75       B. 7       C. -5       D. 5

Câu 24: Tổng các số hạng của cấp số cộng 20,201/5;20 2/5;…40 bằng:

A. 3030       B. 3050       C. 3150       D. 4100

Câu 25: Cho cấp số nhân (un) có u3 =24, u4= - 48. Số hạng đầu tiên bằng:

A. -6       B. -3       C. 6       D. 8

Câu 26: Cho cấp số nhân (un) có u3=24, u4=48. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng:

A. 168       B. 618       C. 816       D. 186

Quảng cáo

Câu 27:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -3/4       B. 0       C. 1/2       D. 3/4

Câu 28: Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 29: lim⁡(-2n3+10n2-2016) bằng:

A. -2       B. -2008       C. -∞       D. +∞

Câu 30: Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng -1?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hướng dẫn giải và Đáp án

Quảng cáo
2122232425 2627282930
A B C A C D A B C B

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11