Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 2)

Câu 11: Một cái khay tròn đựng bánh mứt kẹo ngày tết có 5 ô hình quạt màu khác nhau. Số cách bày bánh mứt kẹo vào 5 ô đó là:

A. 5!       B. 4!       C. 5       D. 4

Quảng cáo

Câu 12: Nghiệm của phương trình Ax3=20x là:

A. x=6      B.x=6 và x=3

C. x=-3       D.x=4

Câu 13: Một hộp đựng ba viên bi trắng, 7 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp đó. Số cách lấy 4 viên bi trong đó có nhiều nhất 2 viên bi trắng là:

A. 210      B.63      C.203       D.70

Câu 14: Một hộp chứa 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp đó. Khi đó xác suất để lấy được thẻ đánh số lẻ là:

A. 1/9      B.1/3      C.4/9       D.5/9

Câu 15: Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Xác suất để thẻ được lấy chia hết cho 5 là:

A. 1/30      B.1/5      C.6       D.1/6

Quảng cáo

Câu 16: Gieo 3 con súc sắc cân đối, đông chất và quan sát số chấm xuất hiện. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên mặt ba con súc sắc bằng 10 là:

A. 1/36      B.1/8      C.1/6       D.1/3

Câu 17: Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 30 nam. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh của lớp. Xác suất để 2 học sinh được chọn đều là nữ:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 18: Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Só khả năng tổng số chấm xuất hiện trên mặt của ba con súc sắc bằng 9 là:

A. 7      B.25      C.42       D.50

Câu 19: Cho dãy số (un), biết un =5n. Khi đo un+1 bằng:

A. 5n+1       B.5n +5

C. 5n.5       D.5(n+1)

Câu 20: Cho dãy số 1,1/2,1/3,…,1/n. Xét tính bị chặn của dãy số đó?

A. Dãy số không bị chặn cả trên và dưới

B. Dãy số bị chặn trên

C. Dãy số bị chặn dưới

D. Dãy số bị chặn

Hướng dẫn giải và Đáp án

Quảng cáo
1112131415 1617181920
A A C C B B B B C D

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11