Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 4 (phần 4)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 4 (phần 4)

Câu 31:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞       B. 12/9       C. -4/3       D. (-4)/7

Quảng cáo

Câu 32: lim⁡|4x3-3x-4| bằng:

A. 3      B. 5      C. 11      D. -5

Câu 33:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -1/2      B. 1/2      C. -∞      D. +∞

Câu 34:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. -2      B. 7      C. -1      D. 11

Câu 35:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 1/2      B. 1/4      C. -1/4      D. -1/2

Quảng cáo

Câu 36:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 3/2      C. 1/2      D. (-1)/2

Câu 37:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 2      C. 1      D. 0

Câu 38:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 4      C. 1      D. -∞

Câu 39:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. +∞      B. 7      C. -1      D. -∞

Quảng cáo

Câu 40:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0      B. 1      C. 2/32      D. +∞

Hướng dẫn giải và Đáp án

3132333435 3637383940
D B C C C C C B D B

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11