Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 3 (có đáp án): Thực hành về sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa KìLời giải sgk Địa Lí 11 Bài 6:

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 3 (có đáp án): Thực hành về sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài tập 1. Phân hóa lãnh thổ NÔNG NGHIỆP

Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5.

Câu 1 Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là:

Quảng cáo

A. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

B. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn.

Đáp án: A

Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

Câu 2. Các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là:

A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

B. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

C. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn.

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

Câu 3. Các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là:

A. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

C. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

D. Lúa mì, lúa gạo, bò, lợn.

Đáp án: C

Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

Câu 4. Các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là:

A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

D. Lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới.

Đáp án: D

Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới.

Câu 5. Các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là:

A. Lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới.

B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

D. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

Đáp án: A

Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới.

Quảng cáo

Bài tập 2. Phân hóa lãnh thổ CÔNG NGHIỆP

Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:

Câu 1. Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là:

A. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt.

B. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, điện tử, viễn thông.

C. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo máy bay.

D. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo tên lửa vũ trụ.

Đáp án: A

Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt.

Câu 2. Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là:

A. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, điện tử, viễn thông.

B. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, hóa dầu.

C. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, đóng tàu.

D. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, chế tạo máy bay.

Đáp án: C

Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô và đóng tàu.

Câu 3. Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là:

A. Đóng tàu, luyện kim, chế tạo máy bay.

B. Đóng tàu, luyện kim, điện tử, viễn thông

.

C. Đóng tàu, luyện kim, cơ khí.

D. Đóng tàu, luyện kim, sản xuất ô tô.

Đáp án: D

Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là đóng tàu, luyện kim và sản xuất ô tô.

Quảng cáo

Câu 4. Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là:

A. Điện tử, viễn thông, cơ khí.

B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay.

C. Điện tử, viễn thông, chế tạo tên lửa vũ trụ.

D. Điện tử, viễn thông, hóa dầu.

Đáp án: A

Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là điện tử, viễn thông và cơ khí.

Câu 5. Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là:

A. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa chất.

B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa dầu.

C. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, dệt.

D. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, đóng tàu.

Đáp án: B

Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí và hóa dầu.

Câu 6. Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là:

A. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, đóng tàu.

B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, hóa dầu.

C. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, cơ khí.

D. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ.

Đáp án: C

Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay và cơ khí.

Đáp án

Bài tập 1
Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B C D A
Bài tập 2
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D A B C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên