Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 (có đáp án): Phương trình đường tròn (phần 3)Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 (có đáp án): Phương trình đường tròn (phần 3)

Câu 31: Các giao điểm của đường thẳng Δ: x – y + 4 = 0 và đường tròn (C) có phương trình x2+y2+2x-4y-8=0 là

Quảng cáo

A. M(-4;0) và M(3; 7)

B. M(1;5) và M(-2; 2)

C. M(0; 4) và M(-3; 1)

D. M(1; 5) và M(-4; 0)

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 32: Cho đường tròn (C) có phương trình (x-a)2+(y-b)2=R2 và điểm M(x0;y0) nằm bên trong đường tròn. Đường thẳng ∆ qua M cắt đường tròn tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của AB. Phương trình của Δ là:

A. (a-x0)(x-x0)+(b-y0)(y-y0)=0

B. (a+x0)(x-x0)+(b+y0)(y-y0)=0

C. (a-x0)(x+x0)+(b-y_0)(y+y0)=0

D. (a+x0)(x+x0)+(b+y0)(y+y0)=0

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 33: Cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2+2x-6y+2=0 và điểm M(-2; 1). Đường thẳng ∆ qua M(-2; 1) cắt đường tròn tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của AB. Phương trình của Δ là:

A. x + y + 1 = 0

B. x – y + 3 = 0

C. 2x – y + 5 = 0

D. x + 2y = 0

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 34: Cho đường tròn (C): x2+y2-4x+2y-15=0 và đường thẳng Δ: - 4x + 3y + 1 = 0. Đường thẳng cắt đường tròn theo dây cung có độ dài là:

A. 4     B. 6     C. 8     D. 10

Đáp án C

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 35: Cho đường tròn (C): x2+y2-6x+8y-24=0 và đường thẳng Δ: 4x + 3y – m = 0. Giá trị m để đường thẳng cắt đường tròn theo dây cung có độ dài bằng 10 là:

A. m=±5√6

B. m=±10√6

C. m=2

D. Không tồn tại m

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Quảng cáo

Câu 36: Cho đường tròn (C): x2+y2+4x-4y-10=0 và đường thẳng Δ: x + y + m = 0. Giá trị m để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn là:

A. m=±6     B. m=±3     C. m=±8     D. Không tồn tại m

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 37: Cho hai đường tròn C1:x2+y2-6x-4y+9=0 và C2:x2+y2-2x-8y+13=0. Giao điểm của hai đường tròn là

A. A(1; 3), B(2; 4)

B. A(1; 2), B(3; 4)

C. A(1; 4), B(2; 3)

D. Không tồn tại

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 38: Cho ba đường thẳng phân biệt d1,d2,d3. Số đường tròn tiếp xúc với cả ba đường thẳng không thể là

A. 0     B. 1     C. 2     D. 4

Đáp án B

Khi 3 đường thẳng đôi một song song thì số đường tròn tiếp xúc với cả 3 đường thẳng trên là 0.

Khi có 2 đường thẳng song song và cắt đường tròn thì số đường tròn tiếp xúc với cả 3 đường thẳng trên là 2.

Khi 3 đường thẳng đôi một cắt nhau thì số đường tròn tiếp xúc với cả 3 đường thẳng trên là 4.

Câu 39: Cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2+3x-5y+2=0 và ba điểm A(-1; 2), B(3; 0), C(2; 3). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đường tròn (C) không cắt cạnh nào của tam giác ABC

B. Đường tròn (C) chỉ cắt một cạnh của tam giác ABC

C. Đường tròn (C) chỉ cắt hai cạnh của tam giác ABC

D. Đường tròn (C) cắt cả ba cạnh của tam giác ABC

Đáp án C

Ta sẽ xét xem trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn. Từ đó ta sẽ biết được đường tròn cắt những cạnh nào của tam giác ABC.

Ta có: (-1)2 + 22 + 3.(-1) - 5.2 + 2 = -6 < 0 nên điểm A nằm trong đường tròn

32 + 02 + 3.3 – 5. 0 + 2 = 15 > 0 nên điểm B nằm ngoài đường tròn

Và 22 + 32 + 3.2 - 5.3 + 2 = 4 >0 nên điểm C nằm ngoài đường tròn.

Do vậy đường tròn cắt hai cạnh của tam giác là AB và AC.

Quảng cáo

Câu 40: Cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2+3x-5y+8=0. Để qua điểm A(-1; m) chỉ có một tiếp tuyến với (C) thì m nhận giá trị là:

A. m = 1, m = 2

B. m = 2, m = 3

C. m = 3, m = 4

D. không tồn tại

Đáp án B

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 41: Cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2+4x-2y=0. Để qua điểm A(m; m+2) có hai tiếp tuyến với (C)thì điều kiện của m là:

A. m > 0

B. m > - 3

C. – 3 < m < 0

D. m > 0 hoặc m < - 3

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 42: Cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2+6x-2y-8=0. Để qua điểm A(m;2) có hai tiếp tuyến với (C) và hai tiếp tuyến đó vuông góc thì m nhận giá trị là:

A. m=-3±√35

B. m=3±√5

C. m=±3

D. Không tồn tại

Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Câu 43: Cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2+4x+2y+4=0. Để qua điểm A(m; 2 – m) có hai tiếp tuyến với (C) và hai tiếp tuyến đó tạo với nhau góc 60o thì m nhận giá trị là:

A. m = 0     B. m=±1     C. m=±2     D. Không tồn tại m

Đáp án D

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Xem thêm Bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Hình Học 10 có đáp án, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học