Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15 (có đáp án): Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15 (có đáp án): Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1)

Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

Quảng cáo

A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

B. ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

C. học sinh, sinh viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử

D. chính phủ Trung Quốc làm tay sai cho các nước đế quốc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là

A. lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh

B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

C. Đánh đuổi các nước đế quốc

D. Cải cách đất nước Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là

A. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia

B. Xác định đúng kẻ thù dân tộc: đế quốc và phong kiến

C. Làm suy yếu chính quyền Mãn Thanh

D. Do học sinh, sinh viên lãnh đạo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

A. Công nhân       B. Nông dân

C. Học sinh, sinh viên       D. Binh lính

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia?

A. Công nhân       B. Nông dân

C. Địa chủ       D. Trí thức, tiểu tư sản

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc như thế nào?

A. Từ cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc

B. Từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản

D. Từ cuộc đấu tranh chống phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?

A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản

B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây

C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít

D. Chủ nghĩa Mác – Lênin

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 80 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách mạng độc lập ?

A. Tư sản       B. Nông dân

C. Công nhân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Từ sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tổ chức chính trị nào đã ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc?

A. Đảng Cộng sản       B. Đảng Lập hiến

C. Quốc dân Đảng       D. Trung Quốc Đồng minh hội

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 80 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là

A. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị

B. Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Trung Quốc

C. Phong trào Ngũ tứ

D. Đảng Cộng sản ra đời

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 80 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa