Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 - 33 - 34 (có đáp án): Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 2)Với bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32: Nguồn gốc sự sống có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Sinh học 12.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 - 33 - 34 (có đáp án): Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 2)

Câu 11: Trong quá trình phát sinh sự sống, giai đoạn kéo dài nhất là

Quảng cáo

A. giai đoạn tiến hóa hóa học

B. giai đoạn tiến hóa sinh học

C. giai đoạn tiến hóa tiền sinh học

D. không có đáp án đúng

Đáp án: A

Câu 12: Giai đoạn từ khu sự sống xuất hiện và phát triển cho đến ngày nay được gọi là

A. tiến hóa hóa học

B. tiến hóa xã hội

C. tiến hóa sinh học

D. tiến hóa tiền sinh học

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 13: Có bao nhiêu nội dung sau đây là sai khi đề cập đến quá trình phát sinh và phát triển sự sống?

(1) Sự sống ban đầu xuất hiện ở nước sau đó mới lên cạn.

(2) Sự sống chỉ được lên cạn sau khi phương thức tự dưỡng xuất hiện.

(3) Sinh vật dị dưỡng có trước, sinh vật tự dưỡng xuất hiện sau.

(4) Ngày nay, sinh vật ở nước chiếm ưu thế hơn so với sinh vật ở cạn.

A. 1        B. 2

C. 3        D. 4

Quảng cáo

Đáp án A: phát biểu sai là (3)

Câu 14: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

A. Kỉ Cacbon        B. Kỉ Pecmi

C. Kỉ Đêvôn        D. Kỉ Triat

Đáp án: A

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất?

A. Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ cao phân tử đầu tiên diễn ra theo con đường hóa học và nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong đại lượng nguyên thủy tạo thành các keo này có màng bao bọc, có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của CLTN.

C. Quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

D. Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thủy, từ chất hữu cơ phức tạp.

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 16: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thú và chim xuất hiện đầu tiên ở:

A. kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh.

B. kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh.

C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

D. kỉ Thứ ba thuộc đại Tân sinh.

Đáp án: A

Câu 17: Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của

A. thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú

B. thực vật hạt trần, chim và thú

C. thực vật hạt kín, chim và thú

D. thực vật hạt kín và thú

Đáp án: A

Câu 18: Loài xuất hiện đầy tiên trong chi Homo là loài

A. Homo. sapiens

B. Homo. habilis

C. Homo. erectus

D. Homo. neanderthalenis

Đáp án: B

Câu 19: Yếu tố quan trọng nhất trong việc làm cho loài người thoát khỏi trình độ động vật là:

A. lao động

B. chuyển tử đời sống leo trèo xuống mặt đất

C. sử dụng lửa

D. biết sử dụng công cụ lao động

Đáp án: A

Câu 20: Nhân tố chính chi phối quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là:

A. sự thay đổi điều kiện địa chất ở kỉ Đệ tam

B. quá trình biến dị, giao phối, CLTN

C. việc chế tạo, sử dụng công cụ lao động có mục đích

D. nhân tố xã hội

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác