Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 - 33 - 34 (có đáp án): Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 4)Với bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32: Nguồn gốc sự sống có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Sinh học 12.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 32 - 33 - 34 (có đáp án): Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 4)

Câu 36: Trong lịch sử tiến hoá, các loài xuất hiện sau có nhiều đặc điểm hợp lý hơn các loài xuất hiện trước vì

Quảng cáo

A. vốn gen đa hình giúp sinh vật dễ dàng thích nghi với điều kiện sống hơn.

B. chọn lọc tự nhiên đã đào thải các dạng kém thích nghi, chỉ giữ lại những dạng thích nghi nhất.

C. các loài xuất hiện sau thường tiến hoá hơn.

D. đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng phát huy tác dụng làm cho các đặc điểm thích nghi không ngừng được hoàn thiện.

Đáp án: D

Trong lịch sử tiến hoá, các loài xuất hiện sau có nhiều đặc điểm hợp lý hơn các loài xuất hiện trước vì đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng phát huy tác dụng làm cho các đặc điểm thích nghi không ngừng được hoàn thiện.

Câu 37: Sự kiện nào sau đây không phải sự kiện nổi bật của tiến hóa tiền sinh học

A. Sự xuất hiện các enzym

B. Hình thành nên các chất hữu cơ phức tạp protein và axit nucleic

C. Sự tạo thành các Côaxecva

Quảng cáo

D. Sự hình thành nên màng lipoprotein

Đáp án: B

Sự kiện không phải nổi bật của tiến hóa tiền sinh học là hình thành nên các chất hữu cơ phức tạp protein và axit nucleic.

Câu 38: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kì nào sau đây?

A. Silua     B. Krêta (Phấn trắng)

C. Đêvôn     D. Than đá (Cacbon)

Đáp án: D

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kỉ Than đá.

Câu 39: Ngày nay sự sống không còn được hình thành theo phương thức hóa học từ các chất vô cơ vì:

A. Các quy luật chọn lọc tự nhiên chi phối mạnh mẽ

B. Không có sự tương tác giữa các chất hữu cơ được tổng hợp

C. Không tổng hợp được các hạt coaxecva trong điều kiện hiện tại

D. Không đủ các điều kiện cần thiết, nếu các chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sẽ bị vi sinh vật phân hủy ngay

Đáp án: D

Ngày nay sự sống không còn được hình thành theo phương thức hóa học từ các chất vô cơ vì:

Không đủ các điều kiện cần thiết, nếu các chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sẽ bị vi sinh vật phân hủy ngay

Câu 40: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?

A. Đại Cổ sinh.     B. Đại Nguyên sinh.

C. Đại Tân sinh.     D. Đại Trung sinh.

Đáp án: C

Nhóm linh trưởng phát sinh ở đại Tân sinh

Câu 41: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Đại Trung sinh.     B. Đại Cổ sinh.

C. Đại Nguyên sinh.     D. Đại Tân sinh.

Đáp án: D

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại Tân sinh

Quảng cáo

Câu 42: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

A. Kỉ Cacbon.     B. Kỉ Pecmi.

C. Kỉ Đêvôn.     D. Kỉ Triat.

Đáp án: A

Kỉ cacbon dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hoa xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.

Câu 43: Trong quá trình phát triển của thế giới sinh vật qua các đại địa chất, sinh vật ở kỉ Cacbon có đặc điểm :

A. Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. Phát sinh bò sát.

B. Phân hoá cá xương. Phát sinh lưỡng cư, côn trùng.

C. Cây hạt trần ngự trị. Phân hoá bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim.

D. Cây có mạch và động vật di cư lên cạn.

Đáp án: A

Trong quá trình phát triển của thế giới sinh vật qua các đại địa chất, sinh vật ở kỉ Cacbon có đặc điểm dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.

Câu 44: Nguyên nhân nào sau đây không dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới qua các đại địa chất?

A. Sự trôi dạt các mảng lục địa.

B. Sự xuất hiện của loài người.

C. Sự biến đổi điều kiện khí hậu.

D. Do động đất, sóng thần, núi lửa phun trào.

Đáp án: B

Sự xuất hiện của loài người không dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới qua các đại địa chất.

Câu 45: Khi nói về sự phát sinh loài người, xét các kết luận sau đây:

(1) Loài người xuất hiện vào đầu kỷ thứ Tư (Đệ tử) của đại Tân sinh

(2) Có hai giai đoạn là tiến hóa sinh học và tiến hóa xã hội

(3) Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người

4) Tiến hóa sinh học đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 1     B. 3     C. 2     D. 4

Đáp án: B

(1) Loài người xuất hiện vào đầu kỷ thứ Tư (Đệ tử) của đại Tân sinh  đúng

(2) Có hai giai đoạn là tiến hóa sinh học và tiến hóa xã hội  đúng

(3) Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người  sai, vượn người ngày nay có chung nguồn gốc tổ tiên với loài người

(4) Tiến hóa sinh học đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu  đúng

Quảng cáo

Câu 46: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng nào sau đây?

A. Ánh sáng mặt trời.     B. Năng lượng sinh học.

C. Tia tử ngoại.     D. Các tia chớp.

Đáp án: B

Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất không có sự tham gia của năng lượng sinh học.

Câu 47: Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là:

A. Hình thành sinh vật đa bào.

B. Hình thành chất hữu cơ phức tạp.

C. Hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.

D. Hình thành các tế bào sơ khai.

Đáp án: D

Kết quả của tiến hoá tiền sinh học là hình thành các tế bào sơ khai.

Câu 48: Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?

A. Dấu chân khủng long trên than bùn

B. Mũi tên đồng, trống đồng Đông Sơn

C. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm

D. Than đá có vết lá dương xỉ

Đáp án: B

B. Mũi tên đồng, trống đồng Đông Sơn không phải hóa thạch

Câu 49: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở

A. Đại Tân sinh.     B. Đại Trung sinh.

C. Đại cổ sinh.     D. Đại Nguyên sinh.

Đáp án: B

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở Đại Trung sinh.

Câu 50: Theo quan niệm hiện đại, sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường

A. Trong lòng đất.     B. Trên đất liền.

C. Khí quyển nguyên thuỷ.     D. Trong nước đại dương.

Đáp án: D

Theo quan niệm hiện đại, sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường trong nước đại dương.

Câu 51: Sự kiện nào sau đây thuộc về đại cổ sinh?

A. Xuất hiện thực vật có hoa, phân hóa côn trùng.

B. Thực vật có hạt xuất hiện, phát sinh bò sát.

C. Phát sinh tảo và động vật không xương sống thấp ở biển.

D. Phát sinh thú và chim, phân hóa bò sát cổ.

Đáp án: D

Theo quan niệm hiện đại, sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường trong nước đại dương.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên