Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn trắc nghiệm Sinh 12 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

 1. Có lông mao.
 2. Có lông vũ
 3. Có vẩy sừng.
 4. Có da trơn.

Câu 2: Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

 1. Có tuyến sữa.
 2. Đẻ trứng
 3. Răng không có sự phân hóa.
 4. Có da trơn.
Quảng cáo

Câu 3: Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là:

 1. Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích
 2. Biết biểu lộ tình cảm vui,buồn, giận dữ
 3. Dáng đi thẳng .
 4. Bộ não phát triễn hoàn thiện

Câu 4: Điểm khác nhau cơ bản trong cấu tạo của vượn người với người là

 1. cấu tạo tay và chân.
 2. cấu tạo của bộ răng.
 3. cấu tạo và kích thước của bộ não.
 4. cấu tạo của bộ xương.
Quảng cáo

Câu 5: Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của cơ quan thoái hóa?

 1. Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt.
 2. Người có đuôi
 3. Người có lông rậm khắp mặt
 4. Có 3 – đôi vú.

Câu 6: Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của cơ quan thoái hoá?

 1. Người có lông rậm khắp mình
 2. Người có đuôi
 3. Ruột thừa
 4. Có 3 - 4 đôi vú

Câu 7: Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ?

 1. Người có 3 đến 4 đôi vú.
 2. Phôi người giai đoạn 5 tháng có đuôi
 3. Nguời đi xa trở về thăm quê hương, tồ tiên.
 4. Người có ruột thừa và nếp thịt ở khoé mắt.
Quảng cáo

Câu 8: Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của hiện tượng lại tổ?

 1. Một số người có đuôi dài 20 - 25 cm
 2. Mấu lồi ở mép vành rai phía trên
 3. Nếp thịt nhỏ ở khoé mắt
 4. Ruột thừa

Câu 9: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

 1. Người có nguồn gốc từ động vật có xương sống.
 2. Người có nguồn gốc xa xưa từ vượn người hóa thạch
 3. Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp chim.
 4. Người có quan hệ gần gũi với thú.

Câu 10: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

 1. Người có quan hệ nguồn gốc từ động vật có xương sống
 2. Người có nguồn gốc xa xưa là vượn người hoá thạch
 3. Người có nguồn gốc trực tiếp từ bò sát răng thú hoá thạch
 4. Người có quan hệ gần gũi với thú

Câu 11: Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là:

 1. Homo habilis → Homo erectusHomo sapiens
 2. Homo habilis → Homo neanderthalensisHomo eretusHomo sapiens
 3. Homo erectus → Homo habilisHomo sapiens
 4. Homo habilis → Homo erectusHomo neanderthalensisHomo sapiens

Câu 12: Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:

 1. Homo erectus và Homo sapiens
 2. Homo habilis và Homo erectus
 3. Homo neandectan và Homo sapiens
 4. Homo habilis và Homo sapiens

Câu 13: Loài người có cột sống hình chữ S và dáng đứng thẳng trong khi tổ tiên của loài người lại có cột sống hình chữ C và dáng đi khom. Sự khác biệt này chủ yếu là do

 1. Loài người có quá trình lao động và tập thể dục. 
 2. Quá trình tự rèn luyện của cá thể
 3. Tác động của chọn lọc tự nhiên dựa trên những đột biến sẵn có.
 4. Sự phát triển của não bộ và ý thức.

Câu 14: Khi chuyển từ trên cây xuống đất, đặc điểm nào của vượn người được CLTN củng cố?

 1. Tư thế thẳng đứng
 2. Đôi tay được giải phóng
 3. Sự biến đổi nhiều đặc điểm hình thái
 4. Cả A, B và C đều đúng

Câu 15: Giữa con người và vượn người ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt nhau, điều này chứng tỏ:

 1. Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của con người.
 2. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của con người.
 3. Con người là tổ tiên trực tiếp của vượn người ngày nay.
 4. Con người phát sinh từ nhiều nhánh trong đó có vượn người ngày nay.

Câu 16: Ngày nay con người bị chi phối bởi những nhân tố nào?

 1. Nhân tố sinh học
 2. Nhân tố xã hội
 3. Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội
 4. Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo.

Câu 17: Ngày nay con người bị chi phối bởi những nhân tố nào?

 1. Nhân tố sinh học và nhân tố xã hôi
 2. Chỉ có nhân tố xã hội
 3. Chỉ có nhân tố sinh học.
 4. Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo.

Câu 18: Về mặt sinh học, loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác vì bản thân loài người?

 1. Có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.
 2. Biết cách tự bảo vệ khỏi các bất lợi của môi trường.
 3. Có bộ máy di truyền bền vững, rất khó bị biến đổi và trí tuệ vượt trội giúp con người chống lại các tác động của môi trường.
 4. Không chỉ chịu tác động của các nhân tố sinh học mà còn chịu tác động của các nhân tố xã hội.

Câu 19: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

 1. Loài người có sự cách li địa lí
 2. Con người vẫn chịu ảnh hưởng bởi môi trường, đột biến, chọn lọc tự nhiên
 3. Con người biết cải tạo hoàn cảnh sống phù hợp với mình
 4. Ngày nay con người không bị chi phối bởi các nhân tố sinh học

Câu 20: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh

 1. người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc
 2. quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống
 3. vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người
 4. người và vượn người cùng tiến hoá theo một hướng

Câu 21: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ gì?

 1. Vượn người không có quan hệ họ hàng với người
 2. Người và vượn người có chung nguồn gốc
 3. Người có nguồn gốc từ vượn người
 4. Chúng có quan hệ thân thuộc, gần gũi

Câu 22: Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

 1. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.
 2. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc.
 3. vượn người tiến hóa hơn loài người.
 4. người và vượn người có quan hệ gần gũi.

Câu 23: Những điểm khác nhau giữa con người và vượn người ngày nay chứng tỏ điều gì?

 1. Vượn người ngày nay và con người là hai nhánh phát sinh từ một gốc chung
 2. Tổ tiên của vượn người và loài người là các vượn người hoá thạch
 3. Vượn người và con người tiến hoá theo hai hướng khác nhau
 4. Cả A, B và C đều đúng

Câu 24: Dạng người vượn hoá thạch sống cách đây

 1. 80 vạn đến 1 triệu năm
 2. Hơn 5 triệu năm
 3. Khoảng 30 triệu năm
 4. 5 đến 20 vạn năm

Câu 25: Người cổ Nêanđectan sống cách đây bao nhiêu năm?

 1. 5 triệu năm   
 2. 30 triệu năm
 3. 80 vạn - 1 triệu năm  
 4. 5 - 20 vạn năm

Bài giảng: Bài 34: Sự phát sinh loài người - Cô Quỳnh Thư (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, năm 2023 (có đáp án) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên