Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn trắc nghiệm Sinh 12 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 46 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào bao gồm các tổ chức sống còn lại?

 1. Quần thể
 2. Quần xã
 3. Hệ sinh thái
 4. Sinh quyền

Câu 2: Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức nào ở cấp cao nhất?

 1. Sinh quyển
 2. Quần xã
 3. Hệ sinh thái
 4. Quần thể
Quảng cáo

Câu 3: Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

 1. Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên.
 2. Thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới,đồng rêu hàn đới, rừng Taiga.
 3. Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới.
 4. Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới.

Câu 4: Cho các khu sinh học sau đây:

(1) Đồng rêu hàn đới. (2) Rừng lá kim phương Bắc

(3) Rừng rụng lá ôn đới. (4) Rừng mưa nhiệt đới.

Nếu phân bố theo vĩ độ và mức độ nhiệt tăng dần từ Bắc Cực đến xích đạo lần lượt là :

 1. (1), (2), (3), (4).
 2. (4), (3), (2), (1).
 3. (4), (1), (2), (3)
 4. (3), (1), (2), (4).

Câu 5: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

 1. Tài nguyên sinh vật
 2. Tài nguyên khoáng sản
 3. Tài nguyên đất.
 4. Tài nguyên nước.
Quảng cáo

Câu 6: Những tài nguyên nào sau đây là tài nguyên không tái sinh?

 1. Đất, nước và sinh vật.
 2. Năng lượng sóng và năng lượng thủy triều.
 3. Địa nhiệt và khoáng sản
 4. Năng lượng mặt trời và năng lượng  gió.

Câu 7: Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?

 1. Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh
 2. Bảo tồn đa dạng sinh học.
 3. Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản
 4. Sử dụng biện pháp sinh học trong nông nghiệp

Câu 8: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

(5) Bảo vệ các loài thiên địch.

(6) Tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại.

 1. (1), (2), (3), (4)
 2. (2), (3), (4), (6).
 3. (2), (4), (5), (6).
 4. (1), (3), (4), (5).
Quảng cáo

Câu 9: Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn bao nhiêu hành động sau đây?

(1) Khai thác thuỷ, hải sản vượt quá mức cho phép

(2) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.

(3) Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã.  

(4) Bảo vệ các loài động vật hoang dã.

(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm: mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,...

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 5

Câu 10: Biện pháp nào sau đây là hiệu quả nhất để bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng?

 1. Nghiêm cấm khai thác tại bãi đẻ và nơi kiếm ăn của chúng.
 2. Bảo vệ trong sạch môi trường sống của các loài.
 3. Bảo vệ ngay trong các khu bảo tồn và vườn quốc gia.
 4. Bảo vệ bằng cách đưa chúng vào nơi nuôi riêng biệt có điều kiện môi trường phù hợp và được chăm sóc tốt nhất.

Câu 11: Hoạt động nào sau đây làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính ?

 1. Tích cực nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, thủy triều,…
 2. Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.
 3. Hoạt động của các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất.
 4. Tăng cường sử dụng các nguyên liệu hoá thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải.

Câu 12: Cho các hoạt động sau:

1. Quang hợp ở thực vật.

2. Chặt phá rừng

3. Đốt nhiên liệu hóa thạch.

4. Sản xuất nông nghiệp.

Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng nhà kính ?

 1. 4
 2. 2
 3. 1
 4. 3

Câu 13: Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

 1. Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa
 2. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia
 3. Tăng cường khai thác nguồn thú rừng để bảo vệ cây
 4. Phá bỏ các khu rừng già để trồng lại mới.

Câu 14: Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên rừng?

1. Thay thế dần các rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao

2. Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ củi, gỗ cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp

3. Tránh đốt rừng làm nương rẫy

4. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn tự nhiên

5. Xây dựng các nhà máy thủy điện tại các rừng đầu nguồn quan trọng

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Câu 15: Có nhiều giải pháp giúp sự phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, có bao nhiêu giải pháp sau đây đúng?

(1) Thoả mãn nhu cầu hiện tại nhưng không ảnh hưởng đến việc thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

(2) Trong khai thác nguồn lợi sinh vật phải duy trì được đa dạng sinh học, không gây nên tình trạng mất cân bằng sinh học của các hệ sinh thái cơ bản.

(3) Tái sử dụng, tái chế và tiết kiệm tài nguyên không tái tạo phải được xem là một nguyên tắc.

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Số phát biểu đúng:

 1. 3
 2. 2
 3. 4
 4. 1

Câu 16: Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Sử dụng tiết kiệm nguồn điện.

2. Trồng cây gây rừng.

3. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

4. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, không đốt rừng làm nương rẫy

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 17: Để góp phần khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, chúng ta cần:

(1) Hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên vĩnh cữu.

(2) Sử dụng triệt để các nguồn tài nguyên khoáng sản và phi khoáng sản.

(3) Bảo tồn đa đạng sinh học bằng di chuyển tất cả các loài trong tự nhiên về các khu bảo tồn nhân tạo.

(4) Phân loại, tái chế và tái sử dụng các loại rác thải.

(5) Sử dụng các loài thiên địch trong bảo vệ mùa màng.

Số biện pháp phù hợp là:

 1. 3
 2. 4
 3. 1
 4. 2

Câu 18: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào các biện pháp nào sau đây?

1. Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải.

2. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.

3. Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.

4. Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

5. Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.

 1. (1), (3), (5)
 2. (2), (3), (5)
 3. (3), (4), (5)
 4. (1), (2), (4).

Câu 19: Cho các hoạt động sau:

(1) Quang hợp ở thực vật.

(2) Chặt phá rừng

(3) Đốt nhiên liệu hóa thạch.

(4) Sản xuất nông nghiệp.

Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng nhà kính ?

 1. 4
 2. 1
 3. 3
 4. 2

Câu 20: Sự gia tăng CO2 trong khí quyển dẫn đến là tăng nhiệt độ toàn cầu là do:

 1. CO2 ngăn cản sự bức xạ nhiệt trái đất vào vũ trụ
 2. Phản ứng chuyển hóa CO2 thành dạng khác tỏa ra nhiều nhiệt
 3. CO2 kết hợp với nước thành axit và gốc axit có tác dụng giữ nhiệt
 4. Các hoạt động công nghiệp của con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Câu 21: Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

(2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

(3) Tăng cường trồng rừng.

(4) Tránh bỏ đất hoang, chống xói mòn và đắp đê ngăn mặn.

(5) Tăng cường khai thác rừng, đốt rừng làm nương rẫy và sống du canh du cư.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

 1. 5
 2. 2
 3. 4
 4. 3

Câu 22: Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên:

(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.   

(2) Sử dụng tối đa các nguồn nước.

(3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp.

(4) Thực hiện các biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất.

(5) Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế.

(6) Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ?

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2

Câu 23: Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm trong đất?

1. Trồng xen canh các loài cây họ Đậu.

2. Bón phân vi sinh có khả năng cố định nitơ trong không khí.

3. Bón phân đạm hóa học.

4. Bón phân hữu cơ.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 24: Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp cải tạo đất nông nghiệp?

1. Trồng xen canh các loài cây họ Đậu.

2. Bón phân vi sinh.

3. Khử chua, khử mặn.

4. Bón phân hữu cơ.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 25: Có bao nhiêu biện pháp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển?

(1) Khai thác hợp lý và kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật

(2) Tập trung khai thác các loài sinh vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao

(3) Bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ như : rừng ngập mặn, san hồ, đầm đá, bãi ngập triều

(4) Bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế ô nhiễm dầu, rác thải, thuốc trừ sâu…

 1. 3
 2. 2
 3. 4
 4. 1

Câu 26: Có bao nhiêu biện pháp bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển?

(1) Khai thác hợp lý và kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật

(2) Bảo mệ môi trường sống của các loài sinh vật biển quý hiếm

(3) Bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ như : rừng ngập mặn, san hồ, đầm đá, bãi ngập triều

(4) Bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế ô nhiễm dầu, rác thải, thuốc trừ sâu…

 1. 3
 2. 4
 3. 2
 4. 1

Câu 27: Khi nói về quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống
 2. Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học.
 3. Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh.
 4. Con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.

Câu 28: Khi nói về vai trò của con người trong quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Con người cần phải bảo vệ môi trường sống của các loài trên Trái Đất.
 2. Con người cần phải khai thác hạn chế tài nguyên không tái sinh, còn các tài nguyên tái sinh thì khai
 3. Con người có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học
 4. Con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.

Câu 29: Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2

Câu 30: Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng thoải mái nguồn nước vì nước là tài nguyên tái sinh.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, năm 2023 (có đáp án) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên