Bài tập C++: Thay đổi font trên màn hìnhBài tập

Viết chương trình C++ để chuyển giữa các font khác nhau trên màn hình, và hiển thị kết quả với các font khác nhau khi bạn nhập một đầu vào.

Lời giải

Chương trình C++ dưới đây sử dụng lệnh settextstyle để chuyển giữa các font khác nhau, đó là: default-font, triplex-font, gothic-font, small-font và sans serif font. Nói chung, bài tập này khá hữu ích khi bạn muốn thay đổi font style hiển thị trên màn hình theo cách bạn thích.

Quảng cáo
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;

void main (int)
{
int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; //yeu cau auto-detection.
int midx,midy,fstyle;
//khoi tao cac bien do hoa va cuc bo.
initgraph(&gdriver,&gmode,"d:\\bc3\\bgi");
//doc ket qua cua trình khoi tao.
errorcode=graphresult();
if(errorcode!=grOk)
//neu co mot loi xay ra.
{
printf("Xuat hien mot loi : %s \n",grapherrormsg(errorcode));
printf("Nhan bat ky phim nao de dung lai : ");
getch();
exit(1); //Dung chuong trinh do xuat hien loi.
}
//Thay doi font style boi su dung mot vong lap
cleardevice();
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,4);
/*Lenh tren nghia la day la default font trong chieu ngang
va co kich co la 4.*/
//Dua ra mot thong bao.
outtextxy(200,200,"Day la default font");
getch();
cleardevice();
settextstyle(TRIPLEX_FONT,VERT_DIR,5);
/*Lenh tren nghia la day la triplex font trong chieu doc
va co kich co la 5.*/
//Dua ra mot thong bao.
outtextxy(200,200,"Day la Triplex font");
getch();
cleardevice();
settextstyle(GOTHIC_FONT,HORIZ_DIR,5);
/*Lenh tren nghia la day la GOTHIC font trong chieu ngang
va co kich co la 2.*/
//Dua ra mot thong bao.
outtextxy(200,200,"Day la Gothic font");
getch();
cleardevice();
settextstyle(SMALL_FONT,VERT_DIR,5);
/*Lenh tren nghia la day la small font trong chieu doc
va co kich co la 5.*/
//Dua ra mot thong bao.
outtextxy(200,200,"Day la Small font");
getch();
cleardevice();
settextstyle(SANS_SERIF_FONT,HORIZ_DIR,5);
/*Lenh tren nghia la day la sans serif font trong chieu ngang
va co kich co la 5.*/
//Dua ra mot thong bao.
outtextxy(200,200,"Day la Sans Serif font");
getch();
closegraph();
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


bai_tap_do_hoa_trong_cplusplus.jsp