Bài tập C++: Bài tập tính kế thừaBài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị thông tin về sinh viên: id, điểm thi hai môn, điểm thể chất, tổng điểm, và điểm trung bình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng tính kế thừa trong C++, và thực hiện theo các bước:

 • Khai báo lớp sinhvien

 • Khai báo và định nghĩa hàm get() để lấy thông tin sinh viên.

 • Khai báo lớp gdthechat

 • Khai báo và định nghĩa hàm nhapdiemgdtc() để đọc điểm thể chất.

 • Tạo lớp thongtinsv được kế thừa từ hai lớp là sinhvien và gdthechat

 • Khai báo và định nghĩa hàm display() để tìm tổng điểm và điểm trung bình

 • Khai báo đối tượng obj của lớp kế thừa, gọi hàm nhapdiemkiemtra(), nhapdiemgdtc() và display().

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
 
class sinhvien
{
  protected:
    int mssv,diemkt1,diemkt2;
  public:
        void nhapdiemkiemtra()
       {
              cout<<"Nhap MSSV: ";
              cin>>mssv;
              cout<<"Nhap hai diem: ";
              cin>>diemkt1>>diemkt2;
       }
};
class gdthechat
{
  protected:
    int diemtc;          // la diem GDTC
  public:
        void nhapdiemgdtc()
       {
         cout<<"\nNhap diem GDTC :";
         cin>>diemtc;
 
       }
};
class thongtinsv:public sinhvien,public gdthechat
{
  int tongdiem,trungbinh;
  public:
  void display()
       {
         tongdiem=(diemkt1+diemkt2+diemtc);
         trungbinh=tongdiem/3;
         cout<<"\n\n\tMSSV : "<<mssv<<"\n\tTong diem : "<<tongdiem;
        cout<<"\n\tDiem trung binh : "<<trungbinh;
       }
};
int main()
{
  
  thongtinsv obj;
  obj.nhapdiemkiemtra();
  obj.nhapdiemgdtc();
  obj.display();
  return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về Tính kế thừa trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.