Bài tập C++ có giải: Đọc và ghi fileBài tập 1

Viết chương trình C++ để mở một file có tên là two.txt, ghi nội dung vào file và sau đó chuyển đổi thành dạng chữ hoa.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Đây là hoạt động đọc và ghi file đơn giản và bạn chỉ cần theo các bước của đề bài là có thể thực hiện được. Dưới đây là code:

Quảng cáo
#include<fstream>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main()
{
       char c,u;
       char tenfile[10];
       
       ofstream out;
       cout<<"Nhap ten file:";
       cin>>tenfile;
       out.open(tenfile);
       cout<<"Nhap text vao (Ban enter # o cuoi)\n";  //ghi noi dung vao file
       while((c=getchar())!='#')
       {
              u=c-32;
              out<<u;
       }
       out.close();
       ifstream in(tenfile);    //doc noi dung cua file
       cout<<"\nFile gom co: ";
       while(in.eof()==0)
       {
              in.get(c);
              cout<<c;
       }
       return 0;
 
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về Đọc và Ghi file trong C++

Bài tập 2

Viết chương trình C++ đơn giản để đọc nội dung của file. Chương trình của bạn cần kiểm tra xem file có tồn tại hay không và kiểm tra điều kiện EOF (end of file).

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng hàm ifstreamin(ten_file) để kiểm tra xem file có tồn tại hay không.

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<fstream>
using namespace std;

int main()
{
       char c,tenfile[10];
       
       cout<<"Nhap ten file: ";
       cin>>tenfile;
       ifstream in(tenfile);
       if(!in)
       {
              cout<<"File khong ton tai";
              getch();
              return;
       }
       cout<<"\n\n";
       while(in.eof()==0)
       {
              in.get(c);
              cout<<c;
       }
       return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về Đọc và Ghi file trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.