Hàm friend trong C++Bài tập

Viết chương trình C++ để tìm giá trị trung bình với hàm friend.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Đầu tiên chúng ta khai báo một lớp Base với các thành viên dữ liệu và các hàm thành viên của nó. Sử dụng hàm get() để đọc dữ liệu nhập từ người dùng.

Sau đó, khai báo hàm friend có tên là trungbinh(base ob) bên trong lớp này. Ở bên ngoài lớp, bạn định nghĩa hàm friend này và thực hiện tính trung bình của hai số.

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
class base
{
  int giatri1,giatri2;
  public:
  void get()
  {
    cout<<"Nhap hai gia tri:";
    cin>>giatri1>>giatri2;
  }
  friend float trungbinh(base ob);
};
float trungbinh(base ob)
{
  return float(ob.giatri1+ob.giatri2)/2;
}
int main()
{
  
  base obj;
  obj.get();
  cout<<"\n Gia tri trung binh la : "<<trungbinh(obj);
  return 0;
}    

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về Hàm trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


su_dung_ham_trong_cplusplus.jsp