In số theo chiều đảo ngược trong C++Bài tập In số theo chiều đảo ngược

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và in kết quả ra màn hình dưới dạng số đảo ngược (về thứ tự) của số nguyên vừa nhập đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng vòng lặp DO-WHILE để đảo ngược số nguyên vừa nhập, sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.

Quảng cáo
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int so1,so2,sodaonguoc=0;
cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl;
cin>>so1;
so2=so1;
do
{
sodaonguoc=sodaonguoc*10;
int digit=so1%10;
sodaonguoc+=digit;
so1/=10;
}
while(so1);
cout << "So nguyen ban da nhap la " << so2 << "." << endl;
cout << "So nguyen dao nguoc la " << sodaonguoc << "." << endl;
return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về vòng lặp trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


bai_tap_vong_lap_trong_cplusplus.jsp