Bài tập C++: Nạp chồng toán tử một ngôi (bài 10)Bài tập

Viết chương trình C++ để hiển thị số phức bởi sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử một ngôi trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Sau đây là các bước mình liệt kê để bạn dễ theo dõi:

 • Bước 1: Khai báo lớp sophuc, các biến và hàm thành viên của nó.

 • Bước 2: Sử dụng hàm getvalue() để lấy hai số

 • Bước 3: Định nghĩa hàm operator++() để tăng các giá trị.

 • Bước 4: Định nghĩa hàm operator--() để giảm các giá trị.

 • Bước 5: Định nghĩa hàm operator-() để trừ hai số phức

 • Bước 6: Định nghĩa hàm display

 • Bước 7: Khai báo đối tượng của lớp

 • Bước 8: Gọi hàm getvalue

 • Bước 9: Gọi hàm operator++() và sau đó gọi hàm display.

 • Bước 10: Gọi hàm operator--() và sau đó gọi hàm display

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std; 
class sophuc
{
   int a,b,c;
  public:
    sophuc(){}
    void getvalue()
    {
         cout<<"Nhap hai he so:";
         cin>>a>>b;
    }
       
  
 
 void operator++()
   {
         ++a;
         ++b;
    }
       
    void operator--()
    {
         --a;
         --b;
    }
       
    void display()
    {
         cout<<a<<"+\t"<<b<<"i"<<endl;
     }
};
 
int main()
{
   
   sophuc obj;
   obj.getvalue();
   ++obj;
   cout<<"So phuc tang la \n";
   obj.display();
   obj.getvalue();
   --obj;
   cout<<"So phuc giam la \n";
   obj.display();
   return 0;
}


Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về toán tử trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


bai_tap_ve_toan_tu_trong_cplusplus.jsp