Bài tập C++: Nạp chồng toán tử (bài 9)Bài tập

Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử nhị phân để cộng hai số phức.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn theo các bước sau:

 • Bước 1: Khai báo lớp sophuc

 • Bước 2: Khai báo các biến và hàm thành viên của nó

 • Bước 3: Sử dụng hàm getvalue() để nhận hai số

 • Bước 4: Định nghĩa hàm operator+() để cộng hai số phức

 • Bước 5: Định nghĩa hàm operator-() để trừ hai số phức

 • Bước 6: Định nghĩa hàm display

 • Bước 7: Khai báo các đối tượng obj1, obj2 và result

 • Bước 8: Gọi hàm getvalue bởi sử dụng obj1 và obj2

 • Bước 9: Tính giá trị của đối tượng result bởi gọi hàm operator+() và operator-()

 • Bước 10: Gọi hàm hiển thị bởi sử dụng obj1, obj2 và result

 • Bước 11: Trả về các giá trị

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std; 
class sophuc
{
       int a,b;
  public:
       void getvalue()
       {
         cout<<"Nhap cac he so a,b:";
         cin>>a>>b;
       }
       sophuc operator+(sophuc ob)
       {
              sophuc t;
              t.a=a+ob.a;
              t.b=b+ob.b;
              return(t);
       }
       sophuc operator-(sophuc ob)
       {
              sophuc t;
              t.a=a-ob.a;
              t.b=b-ob.b;
              return(t);
       }
       void display()
       {
              cout<<a<<"+"<<b<<"i"<<"\n";
       }
};
int main()
{
  
  sophuc obj1,obj2,result,result1;
 
  obj1.getvalue();
  obj2.getvalue();
 
  result = obj1+obj2;
  result1=obj1-obj2;
 
  cout<<"Gia tri nhap vao:\n";
  obj1.display();
  obj2.display();
 
  cout<<"Ket qua:";
  result.display();
 result1.display();
 
  return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về toán tử trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


bai_tap_ve_toan_tu_trong_cplusplus.jsp