Bài tập C++: Sử dụng hàm trong C++ (bài 4)Bài tập

Viết chương trình C++ để nhắc người dùng chọn một tùy chọn. Sau đó nhắc họ nhập hai số nguyên và in kết quả tương ứng với tùy chọn đó.

===================================================

MENU

===================================================

1. Cong

2. Tru

3. Nhan

4. Chia

5. Chia lay phan du

Nhap lua chon cua ban: 1

Nhap hai so: 23 2

Ket qua: 25

Tiep tuc? y

Tiếp đó, bạn hỏi người dùng xem họ có muốn tiếp tục chương trình với các tùy chọn khác không. Nếu họ chọn y hoặc Y, thì chương trình sẽ tiếp tục nhắc người dùng lựa chọn một lần nữa, nếu không, chương trình sẽ kết thúc.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.

Quảng cáo
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
void displaymenu(){ 
cout<<"==================================================="<<"\n"; 
cout<<"             MENU                 "<<"\n"; 
cout<<"==================================================="<<"\n"; 
cout<<"   1. Cong"<<"\n"; 
cout<<"   2. Tru"<<"\n"; 
cout<<"   3. Nhan"<<"\n"; 
cout<<"   4. Chia"<<"\n"; 
cout<<"   5. Chia lay phan du"<<"\n"; 
   } 
int Cong(int a,int b){ 
  return(a+b); 
} 
 
int Tru(int a, int b){ 
  return(a-b); 
} 
 
int Nhan(int a, int b){ 
  return(a*b); 
} 
float Chia(int a,int b){ 
   return(a/b); 
} 
int Phandu(int a, int b){ 
  return(a%b); 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 //hien thi menu 
displaymenu(); 
int luachon; 
int a; 
int b; 
char confirm; 
do 
{ 
cout<<"Nhap lua chon cua ban (1-5):"; 
cin>>luachon; 
cout<<"Nhap hai so nguyen:"; 
cin>>a>>b; 
cout<<"\n"; 
switch(luachon){ 
 case 1:cout<<"Ket qua:"<<Cong(a,b);break; 
 case 2:cout<<"Ket qua:"<<Tru(a,b);break; 
 case 3:cout<<"Ket qua:"<<Nhan(a,b);break; 
 case 4:cout<<"Ket qua:"<<Chia(a,b);break; 
 case 5:cout<<"Ket qua:"<<Phandu(a,b);break; 
 default:cout<<"Khong hop le"; 
          } 
          
cout<<"\nNhan y hoac Y de tiep tuc:"; 
    cin>>confirm; 
}while(confirm=='y'||confirm=='Y'); 
 
  return 0; 
}


Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về Hàm trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


su_dung_ham_trong_cplusplus.jsp