Tính diện tích tam giác, hình tròn trong C++Bài tập

Viết chương trình C++ để tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật bởi sử dụng khái niệm nạp chồng hàm trong C++ tùy theo lựa chọn của người dùng.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Có thể tóm tắt các bước như sau:

 • Khai báo lớp fn với các thành viên dữ liệu và hàm thành viên của nó.

 • Đọc các lựa chọn từ người dùng.

 • Lựa chọn = 1, thì hàm dientich() sẽ tính diện tích của hình tròn với một tham số nguyên.

 • Lựa chọn = 2, thì hàm này sẽ tính diện tích của hình chữ nhật với hai tham số nguyên.

 • Lựa chọn = 3, thì hàm này sẽ tính diện tích của hình tam giác với ba tham số (hai tham số nguyên, một tham số thực).

 • Lựa chọn = 4, thì kết thúc chương trình.

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#define pi 3.14
using namespace std;
class fn
{
   public:
    void dientich(int); //hinh tron
    void dientich(int,int); //hinh chu nhat
    void dientich(float ,int,int); //hinh tam giac
};
 
void fn::dientich(int a)
{
   cout<<"Dien tich hinh tron la: "<<pi*a*a;
}
void fn::dientich(int a,int b)
{
   cout<<"Dien tich hinh chu nhat la: "<<a*b;
}
void fn::dientich(float t,int a,int b)
{
   cout<<"Dien tich hinh tam giac la: "<<t*a*b;
}
 
int main()
{
   int ch;
   int a,b,r;
   
   fn obj;
   cout<<"\n\t\tNap chong ham";
   cout<<"\n1. Dien tich hinh tron" "\n2. Dien tich hinh chu nhat" "\n3. Dien tich hinh tam giac" "\n4. Thoat";
   cout<<"\nNhap lua chon cua ban: ";
   cin>>ch;
 
   switch(ch)
   {
       case 1:
        cout<<"Nhap ban kinh duong tron: ";
        cin>>r;
        obj.dientich(r);
        break;
       case 2:
        cout<<"Nhap hai canh cua hinh chu nhat: ";
        cin>>a>>b;
        obj.dientich(a,b);
        break;
       case 3:
        cout<<"Nhap cac canh cua hinh tam giac: ";
        cin>>a>>b;
        obj.dientich(0.5,a,b);
        break;
       case 4:
        exit(0);
   }
return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Quảng cáo
Bài tập về Hàm trong C++

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


su_dung_ham_trong_cplusplus.jsp