Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) trong CGiải bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) trong C

/* Bai toan thap HN */
#include
#include
 
void DICH_CHUYEN(int n, int c1, int c2,int c3)
{
 if(n==1) printf("\n\t%d ->%d",c1,c2);
 else
  {
   DICH_CHUYEN(n-1,c1,c3,c2);
   DICH_CHUYEN(1,c1,c2,c3);
   DICH_CHUYEN(n-1,c3,c2,c1);
  }
}
 
void main()
 {
  int n,c1=1,c2=2,c3=3;
  clrscr();
  printf("\ncho so dia can chuyen:");scanf("%d",&n);
  DICH_CHUYEN(n,c1,c2,c3);
  getch();
 }

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


bai-toan-thap-ha-noi.jsp