Dãy Fibonacci trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtDãy Fibonacci là gì ?

Dãy Fibonacci tạo dãy các số bằng cách cộng hai số đằng trước. Dãy Fibonacci bắt đầu từ hai số: F0 & F1. Giá trị ban đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Điều kiện của dãy Fibonacci là:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Ví dụ một dãy Fibonacci:

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

Ví dụ một dãy Fibonacci khác:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Dưới đây là phần minh họa cho dãy Fibonacci trên:

Dãy Fibonacci trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Quảng cáo

Giải thuật sử dụng vòng lặp cho dãy Fibonacci

Đầu tiên, giải thuật của chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp để tạo dãy Fibonacci:

Bắt đầu giải thuật Fibonacci(n)
  khai báo f0, f1, fib, loop 
  
  Thiết lập f0 là 0
  Thiết lập f1 là 1
  
  hiển thị f0, f1
  
  for loop ← 1 tới n
  
   fib ← f0 + f1  
   f0 ← f1
   f1 ← fib

   hiển thị dãy fib
  kết thúc for
	
Kết thúc giải thuật

Để theo dõi phần code đầy đủ của Dãy Fibonacci trong C, mời bạn click vào chương: Sử dụng vòng lặp giải Dãy Fibonacci trong C.

Quảng cáo

Giải thuật sử dụng đệ qui cho dãy Fibonacci

Tiếp theo, dựa vào đệ qui chúng ta sẽ thiết kế giải thuật cho dãy Fibonacci như sau:

Bắt đầu giải thuật Fibonacci(n)
  khai báo f0, f1, fib, loop 
  
  Thiết lập f0 là 0
  Thiết lập f1 là 1
  
  hiển thị f0, f1
  
  for loop ← 1 tới n
  
   fib ← f0 + f1  
   f0 ← f1
   f1 ← fib

   hiển thị dãy fib
  kết thúc for

Kết thúc giải thuật

Để theo dõi phần code đầy đủ của Dãy Fibonacci trong C, mời bạn click vào chương: Sử dụng đệ qui giải Dãy Fibonnaci trong C.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.