Dãy Fibonacci sử dụng vòng lặp trong CDãy Fibonacci sử dụng vòng lặp trong C

Phần dưới đây là code tham khảo cho chương trình dãy Fibonacci sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main() 
{ 
 int n1=0,n2=1,n3,i,sopt; 
 
 printf("Ban hay nhap so phan tu trong day Fibonacci: "); 
 scanf("%d",&sopt); 
 printf("\n%d %d",n1,n2); //in hai so 0 va 1 
 
 for(i=2;i<sopt;++i)  //vong lap bat dau tu 2 boi vi 0 va 1 da duoc in 
 { 
 n3=n1+n2; 
 printf(" %d",n3); 
 n1=n2; 
 n2=n3; 
 } 
 
 printf("\n\n===========================\n");
 printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Dãy Fibonacci trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


day-fibonacci.jsp