Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) là gì ?

Linear Search là một giải thuật tìm kiếm rất cơ bản. Trong kiểu tìm kiếm này, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu.

Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)

Giải thuật tìm kiếm tuyến tính

Giải thuật tìm kiếm tuyến tính ( Mảng A, Giá trị x)

Bước 1: Thiết lập i thành 1
Bước 2: Nếu i > n thì chuyển tới bước 7
Bước 3: Nếu A[i] = x thì chuyển tới bước 6
Bước 4: Thiết lập i thành i + 1
Bước 5: Tới bước 2
Bước 6: In phần tử x được tìm thấy tại chỉ mục i và tới bước 8
Bước 7: In phần tử không được tìm thấy
Bước 8: Thoát
Quảng cáo

Giải thuật mẫu cho tìm kiếm tuyến tính

Bắt đầu hàm linear_search (list, value)

  for mỗi phần tử trong danh sách

   if match item == value

     return vị trí của phần tử

   kết thúc if

  kết thúc for

kết thúc hàm

Để tìm hiểu phần triển khai code đầy đủ cho Linear Search trong ngôn ngữ C, mời bạn click chuột vào chương: Tìm kiếm tuyến tính trong C.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên