Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ

Câu 1: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân.    B. đồng vị.    C. đồng đẳng.    D. đồng khối.

Quảng cáo

Câu 2: Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ nhất: Đồng phân là:

A. hiện tượng các chất có cấu tạo khác nhau.

B. các chất có tính chất khác nhau.

C. hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử.

D. là hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau.

Câu 3: Cho các chất gồm C6H5OH (X); C6H5CH2OH (Y); HOC6H4OH (Z); C6H5CH2CH2OH (T). Các chất đồng đẳng là

A. Y, T.    B. X, Y, T.    C. X, Z.    D. Y, Z.

Câu 4: Trong các dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân?

A. C2H5OH, CH3OCH3.    B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, CH3CH2OH.    D. C4H10, C6H6.

Quảng cáo

Câu 5: Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

A. không no.    B. mạch hở.    C. thơm.    D. no, mạch hở.

Câu 6: Liên kết đôi do những liên kết nào hình thành?

A. Liên kết s    B. Liên kết p    C. Liên kết s và p     D. Hai liên kết s.

Câu 7: Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

A. Liên kết s    B. Liên kết p

C. Hai liên kết s và một liên kết p    D. Hai liên kết p và một liên kết s.

Câu 8: Trong công thức CxHyOzNt tổng số liên kết π và vòng là:

A. (2x-y + t+2)/2.    B. (2x-y + t+2).

C. (2x-y - t+2)/2.    D. (2x-y + z + t+2)/2.

Quảng cáo

Câu 9: Metol C10H20O và menton C10H18O đều có trong tinh dầu bạc hà. Biết phân tử metol không có nối đôi, còn phân tử menton có 1 nối đôi. Có thể kết luận

A. Metol và menton đều có vòng.    B. Metol có vòng, menton là mạch hở.

C. Metol và menton đều không có vòng.    D.Metol là mạch hở, menton có vòng.

Câu 10: Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H11O2ClN2

A. 0.    B. 1.    C. 2.    D. 3.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. D3. A4. A5. D
6. C7. D8. A9. A10. B

Câu 9:

Độ bất bão hòa của metol Δ = 1 không có nối đôi => có 1 vòng; Độ bất bão hòa của menton Δ = 2, phân tử có 1 nối đôi => có 1 vòng

Tham khảo các bài Chuyên đề 4 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dai-cuong-hoa-hoc-huu-co.jsp


Khóa học 12