Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 5 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 2 môn Toán lớp 5.

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng

Bài 1. Phân số Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 62,5                B. 6,25                C. 0,625                D. 0,0625

Bài 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12m3  40dm3  = ..... m3

A. 12,4                B. 12,004                C. 12,040                D. 1240 

Bài 3.Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5                B. 0,25                C. 5,2                D. 0,025

Bài 4. Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:   

A. 3240 cm2                 B. 3420 cm2                C. 2430 cm2                D. 2043 cm2

Bài 5. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2,4 giờ =…phút

A. 90 phút                B. 120 phút                C. 160 phút                D. 144 phút 

Bài 6. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, chiều cao 6dm là: 

A. 432 dm3                B. 432 dm                C. 432 dm2                D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 3 giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút                    b) 15 giờ 42 phút -7 giờ 30 phút

c) 3 phút 15 giây × 3                                    d) 18 giờ 36 phút : 6

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện: 9,5 × 4,7 + 9,5 × 4,3 + 9,5             

Bài 3. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m; chiều rộng 3,5m và chiều cao 4m . Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m

Bài 4Hình hộp chữ nhật P được xếp bởi các hình lập phương nhỏ bằng nhau. Nếu sơn màu tất cả các mặt của hình P thì số hình lập phương nhỏ được sơn hai mặt là bao nhiêu hình?

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

1) Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống:


a) 4m3 59dm3 = 4,59dm3


b) 1689dm3 = 1,689m3


c) 1,5 giờ = 90 phút


d) 2 ngày 6 giờ = 26 giờ


2) 25% của một số là 100. Hỏi số đó là bao nhiêu?

a) 40                      b) 400                        c) 25                        d) 250

3. Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:

a) 32m2                  b) 323m2                      c) 646m2                         d) 64,6m2

4. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1,2m. Vậy thể tích là:

a) 3,6m3                  b) 36m3                     c)47m3                          d)4,7m3

5. Nối độ dài đường kính hình tròn với chu vi của hình tròn tương ứng:

Đường kính

  • 2cm
  • 5cm
  • 7cm
  • 1m
  • 400dm

Chu vi

  • 125,6m
  • 21,98cm
  • 31,4dm
  • 6,28cm
  • 15,70cm

Phần 2. Tự luận

1. Đặt tính rồi tính:

a) 21,63 x 2,05                         b) 26,64 : 37                   c) 12 phút 20 giây × 4

2. Tính giá trị biểu thức sau: 

a) 14,7 + 0,35 x 3,78 – 10,8

b) (2,8 + 1,6) x 0,5 : 2

3. Tìm x , biết:

a) x - 1,4 = 1,9 + 3,7 

b) 61,6 - x = 216,72 : 4,2  

4. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 1,8m và 80% thể tích của bể đang có nước.

Hỏi:

a) Trong bể chứa bao nhiêu lít nước ? (Biết 1dm3 = 1 lít nước)

b) Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét ?

5. Có 22 chai chứa được 16,5 lít sữa. Hỏi 48 chai như thế chứa được bao nhiêu lít sữa?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1. Đặt tính và tính:

a) 859,92 + 964,08            b) 170,29 – 9,537             c) 46,02 x 32,7        d) 15,33 : 4,2

Câu 2. Tìm x:

a) x + 4,64 = 9,26 + 1,9 

b) 16 x X = 64,8 

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (3,855 + 6,005) × 2                                    b) 8,3 × 9,7 – 6,9 : 2,3

c) (59,6 + 19,44) × 2                                      d) 3,4 × 5 + 12,3 : 4

Câu 4. Nối: 

a) 247 tạ = … kg

b) 3m2 2dm2 = … cm2

c) 5m3 = … dm

d) Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất giờ = … phút

Câu 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau xanh trên thửa ruộng, trung bình cứ 100m2 thu được 12kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu được bao nhiêu tạ rau xanh?

Câu 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 1,3m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (Biết rằng 1 lít = 1 dm3)

Câu 7. Lúc 8 giờ 30 phút một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc là 45 km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng từ A với vận tốc là 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng . Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

       Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Không mét khối, sáu phần trăm mét khối được viết là:

          A. 0,6 m3                        B. 0,006m3                  C. 0,06m3                           D. 0,600m3

Câu 2. 1giờ 40phút = ... ?

A. 1,40 giờ                 B. 140 phút               C. 100 phút                    D.Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất giờ

Câu 3. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,6cm, chiều rộng 2cm và chiều cao 1,2cm:

A. 6,72cm3              B. 6,8cm3                     C. 8,64 cm3                            D. 9cm3

Câu 4. Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:

          A. 113,4cm2               B. 113,04cm2               C. 18,84cm2               D. 13,04cm2

Câu 5. Hình lập phương là hình:

       A. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau.

       B. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh và 12.

       C. Có 6 mặt đều là hình chữ nhật, có 12 đỉnh và 8 cạnh.

       D. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 12 đỉnh và 8 cạnh bằng nhau.

Câu 6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 0,22 m3 = ... dm3  là:

        A. 22                 B.   220                  C. 2200                  D.  22000    

Câu 7. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2cm là:

       A. 24cm2               B. 16cm2                      C. 42cm2                    D. 20cm2   

Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết : 64,97 < x < 65,14. Vậy x bằng : 

      A. 64                           B. 65                             C. 66                    D. 63

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút              b) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

c) 1 giờ 25 phút x 3                                   d) 21 phút 15 giây : 5 

Câu 2. Một người làm một cái hộp bằng bìa không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp (không tính mép dán).

Câu 3. Một khu đất dạng hình chữ nhật, có chiều rộng 36m, chiều dài bằng Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất chiều rộng.

a) Tính diện tích khu đất.

b) Người ta dự định dành 75% diện tích đất để làm vườn, phần còn lại làm nhà ở. Tính diện tích đất làm vườn.

Câu 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:   

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Một lớp học có 36 học sinh, trong đó có 9 học sinh được xếp loại giỏi. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp.

A. 25 %                      B. 30 %                 C. 35 %     

Câu 2. Tính 35 % của 165 là 

    A. 57,57                    B. 57,75                    C. 75,57  

Câu 3. Cho biểu đồ:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Kết quả điều tra về ý thích đối với một số môn học tự chọn của 125 học sinh lớp 5 được thể hiện trên biểu đồ. Trong đó có số học sinh thích học môn Tiếng Anh là:                 

A. 30 học sinh          B. 40 học sinh         C. 50 học sinh            D. 60 học sinh                                           

Câu 4. Một hình lập phương có cạnh là 5,2 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là 

A. 10,816 cm2           B. 108,16 cm2           C. 108,61 cm2            D. 1086,1 cm2 

Câu 5. Một hình tròn có bán kính là 6 cm. Diện tích hình tròn là:

A. 104,13cm2            B. 104,31cm2            C.113,40cm2               D.113,04cm2
Câu 6. Cho hình vẽ dưới đây:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

 Biết AB = 40cm, CD = 30cm, DH =20 cm. Diện tích của hình ABCD là:

A. 1400 cm               B. 1200 cm2                    C. 700 cm2               D. 350 cm2

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 4m3 59dm3 = 4,59dm3


b) 1689dm3 = 1,689 m


c) 1,52dm3 =     1m3 52dm3


d) 81,058m3     = 81m3 58dm3Câu 8. Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là dài 4m, rộng 3m, cao 1,8m.

a) Tính thể tích của bể nước?

b) Nếu 80% thể tích của bể đang có nước thì mức nước trong bể cao bao nhiêu mét?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Phần 1. Trắc nghiệm

Đánh dấu x vào ô trống trước kết quả đúng:

1. 

a) 2m3 82dm3 = ... m3

A. 2,820                           B. 2,082                          C. 2082                          D. 2820

b) Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất m3 = ... dm3

A. 75 000                        B. 7,50                            C. 750                            D. 7500

c) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất , chiều rộng Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất và chiều cao Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất là:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

2. 

a) 25% của 80 là:

A. 20                              B. 2                                C. 25                              D. 40

b) Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

3. Tìm x , biết:Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

4. Diện tích hình thang có đáy lớn 2,4m đáy bé 1,6m chiều cao 0,5m là:

A. 2 m2                 B. 1 m2                 C. 10 m2                D. 20 m2

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

2318,72 + 146                                                             452,86 – 327

.....................................................................................................................................................................................................

0,425 x 54                                                                   270 : 10,8

.....................................................................................................................................................................................................

Bài 2. Tìm x:

a) x – 32,5 = 0,62 x 2,8

b) x : 3,4 = 2,6 x 0,7

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 164,7 x 0,91 – 64,7 x 0,91

b) 2,5 x 12,5 x 8 x 0,4

Bài 4. Người thợ định sơn một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 0,6m và cao 8dm. Tính diện tích cần sơn là bao nhiêu mét vuông ?

Bài 5. Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình dưới đây:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Tính:

a) Diện tích hình vuông ABCD ?

b)Diện tích của phần tô đậm ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số điền vào chỗ chấm (…) của 10,3 m3 = … dm3 là:

A. 1030                          B. 10 300                          C. 103                            D. 0,103

b) Một hình tròn có đường kính là 6cm thì diện tích là:

A. 18,84cm2                   B. 113,04cm2                   C. 28,26cm2                       D. 9,42cm2

c) Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm (hình bên):

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

A. 2%                    B. 20%                          C. 25%                  Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 

2. Ghi Đ hoặc S vào ô trống:


a) Các số đo thời gian dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: giây, phút, ngày, giờ, tuần lễ, năm, tháng, thế kỉ.


b) 2 giờ rưỡi = 150 phút


c) 12kg 5g = 12,05kg 


d) Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 


e) 4,305 km= 430,5 ha 


f) 7m3 5dm= 7,005m3 


g) Diện tích hình thang thì bằng trung bình cộng hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).


h) Diện tích xung quanh của hình lập phương thì bằng tổng số đo diện tích 6 mặt (hình vuông) của hình lập phương đó.


Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

2006 : 340                                           12 giờ 43 phút – 7 giờ 17 phút

.....................................................................................................................................................................................................

6 phút 15 giây x 4

.....................................................................................................................................................................................................

Bài 2. Tìm x: 

a) x x 3,14 = 3,768

b) Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất 

Bài 3. Một kho hàng lương thực chứa 390 tấn hàng bao gồm: gạo, đường và đậu. Khối lượng gạo trong kho chiếm 30% tổng số khối lượng ba loại hàng trên.

a) Hỏi số gạo chứa ở kho là bao nhiêu tấn?

b) Biết khối lượng đậu là 49 tấn, hãy tính tỉ số phần trăm giữa khối lượng đậu và khối lượng đường

Bài 4. Hình vuông ABCD được chia đều thành các ô vuông ( như hình vẽ ). Mỗi ô vuông có cạnh là 1cm. Hãy tính diện tích hình tứ giác MNDP

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

..........................

..........................

..........................

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 5 năm 2024 Học kì 1, Học kì 2 theo Thông tư 22 có đáp án, cực hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 năm học 2023-2024 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên