Trắc nghiệm Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 1 (có đáp án): Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước sách Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Địa 11.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 1 (có đáp án): Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Câu 1. Hiện nay, nhân tố có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức là

Quảng cáo

A. tài nguyên và lao động.

B. giáo dục và văn hóa.

C. khoa học và công nghệ.

D. vốn đầu tư và thị trường.

Câu 2. Khu vực có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là

A. Bắc Âu, Bắc Mĩ.

B. Đông Á, Tây Nam Á.

C. Bắc Mĩ, Trung Mĩ.

D. Tây Phi, Đông Phi.

Quảng cáo

Câu 3. Tiêu chí phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển không gồm có

A. GNI/người.

B. cơ cấu kinh tế.

C. chỉ số HDI.

D. tuổi thọ trung bình.

Câu 4. GNI/người phản ánh điều nào sau đây?

A. Mức sống và năng suất lao động của người dân trong một tỉnh.

B. Mức sống và năng suất lao động của người dân trong một nước.

C. Văn hóa và năng suất lao động của người dân trong một nước.

D. Giáo dục và năng suất lao động của người dân trong một nước.

Câu 5. Cơ cấu kinh tế là tập hợp

Quảng cáo

A. các ngành, lĩnh vực và bộ phận kinh tế.

B. các vùng, lĩnh vực và bộ phận kinh tế.

C. các ngành, khu vực và lĩnh vực kinh tế.

D. các vùng, các ngành và bộ phận kinh tế.

Câu 6. Cơ cấu ngành kinh tế là chỉ tiêu phản ánh mức độ đóng góp của

A. các vùng kinh tế vào GDP của một nước.

B. các ngành kinh tế vào GDP của một nước.

C. các lĩnh vực kinh tế vào GDP của một tỉnh.

D. các ngành kinh tế vào GDP của một vùng.

Câu 7. Cơ cấu ngành kinh tế không bao gồm có

A. nông, lâm, ngư nghiệp.

B. công nghiệp, xây dựng.

C. dịch vụ.

D. du lịch.

Quảng cáo

Câu 8. Các nước có GDP/người cao tập trung nhiều ở khu vực nào sau đây?

A. Đông Á.

B. Trung Đông.

C. Bắc Mĩ.

D. Đông Âu.

Câu 9. Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở

A. châu Âu.

B. Bắc Mĩ.

C. châu Phi.

D. Bắc Á.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển?

A. GNI bình quân đầu người cao.

B. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.

C. Chỉ số phát triển con người cao.

D. Còn có nợ nước ngoài nhiều.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

A. GNI bình quân đầu người thấp.

B. Chỉ số phát triển con người thấp.

C Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ.

D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ.

Câu 12. Các nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn hẳn các nước đang phát triển, thể hiện chủ yếu ở việc

A. chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của thế giới.

B. tỉ trọng của khu vực kinh tế dịch vụ chưa cao.

C. công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh.

D. tốc độ tăng tổng thu nhập trong nước cao.

Câu 13. Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là

A. GNI bình quân đầu người thấp hơn nhiều.

B. tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm thấp.

C. chỉ số chất lượng cuộc sống (HDI) cao.

D. dịch vụ có tỉ trọng cao trong nền kinh tế.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?

A. Nông - lâm - ngư có xu hướng giảm.

B. Công nghiệp và xây dựng tăng nhanh.

C. Tỉ trọng dịch vụ có nhiều biến động.

D. Nông - lâm - ngư có xu hướng tăng.

Câu 15. Các quốc gia đang phát triển thường có

A. chỉ số phát triển con người thấp.

B. nên công nghiệp phát triển rất sớm.

C. thu nhập bình quân đầu người cao.

D. tỉ suất tử vong người già rất thấp.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên