Trắc nghiệm Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 13 (có đáp án): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sách Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Địa 11.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 13 (có đáp án): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Câu 1. Cán cân xuất - nhập khẩu của khối ASEAN đạt giá trị dương (xuất siêu) là thành tựu về mặt

Quảng cáo

A. văn hóa.

B. xã hội.

C. kinh tế.

D. chính trị.

Câu 2. Cơ chế hợp tác của ASEAN không có biểu hiện nào sau đây?

A. Thông qua các diễn đàn.

B. Tổ chức sản xuất vũ khí.

C. Tổ chức các hội nghị.

D. Các dự án, chương trình.

Quảng cáo

Câu 3. Quốc gia nào sau đây là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?

A. Đông Ti-mo.

B. Lào.

C. Cam-pu-chia.

D. Việt Nam.

Câu 4. Về kinh tế, Việt Nam xuất khẩu gạo sang các quốc gia nào sau đây trong cộng đồng ASEAN?

A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và Ma-lai-xi-a.

B. In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a.

C. Cam-pu-chia, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a.

D. Bru-nây, Phi-lip-pin và Ma-lai-xi-a.

Câu 5. Nhận định nào sau đây không phải cơ sở hình thành ASEAN?

Quảng cáo

A. Do sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới.

B. Có chung mục tiêu, lợi ích phát triển kinh tế, xã hội.

C.Việc sử dụng chung một loại tiền tệ trong giao dịch.

D. Sự tương đồng về địa lí và văn hóa của các quốc gia.

Câu 6. Khi mới thành lập, các quốc gia hợp tác chủ yếu trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Kinh tế.

B. Quân sự.

C. Thể thao.

D. Chính trị.

Câu 7. Thách thức nào sau đây thường không xuất hiện ở các nước ASEAN hiện nay?

A. Các nước có trình độ phát triển chênh lệch.

B. Vấn đề người nhập cư, chảy máu chất xám.

C. Tình trạng đói nghèo, thiếu việc làm ở đô thị.

D. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí.

Quảng cáo

Câu 8. ASEAN tạo ra một môi trường hòa bình và ổn định là cơ sở vững chắc để

A. phát triển kinh tế biển.

B. phát triển kinh tế - xã hội.

C. phát triển ngành vũ trụ.

D. đa dạng cơ cấu kinh tế.

Câu 9. Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?

A. Bru-nây.

B. Ma-lai-xi-a.

C. Thái Lan.

D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 10. Đối với ASEAN, việc xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN” (AFTA) là việc làm thuộc lĩnh vực nào sau đây?

A. Mục tiêu hợp tác.

B. Cơ chế hợp tác.

C. Thành tựu hợp tác.

D. Hạn chế hợp tác.

Câu 11. Quốc gia nào sau đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?

A. Thái Lan.

B. Việt Nam.

C. Xin-ga-po.

D. Phi-lip-pin.

Câu 12. Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào năm

A. 1967.

B. 1984.

C. 1995.

D. 1997.

Câu 13. Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các quốc gia sau đây?

A. Cam-pu-chia.

B. Lào.

C. Việt Nam.

D. Mi-an-ma.

Câu 14. Các quốc gia nào sau đây tham gia thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.

B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Việt Nam, Xin-ga-po.

D. Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.

Câu 15. Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào thời gian nào sau đây?

A. 1967.

B. 1977.

C. 1995.

D. 1997.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên