Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh

Câu 1: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Bất kì

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 2: Mặt tranh là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể

B. Mặt phẳng đặt vật thể

C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

Đáp án: C

Câu 3: Mặt phẳng tầm mắt là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể

B. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

D. Mặt phẳng hình chiếu

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 4: Đường chân trời là đường giao giữa:

A. Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh

B. Mặt phẳng vật thể và mặt tranh

C. Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt

D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể

Đáp án: A

Câu 5: Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A

Câu 6: Hãy cho biết, hình chiếu nào dưới đây thuộc hình chiếu phối cảnh?

A. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

C. Hình chiếu trục đo

D. Cả A và B

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 7: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: C

Câu 8: Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: D

Câu 9: “Vẽ đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 10: Chọn phát biểu sai?

A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

Đáp án: D

Vì hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

Câu 11. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây:

"Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh........................với 1 mặt của vật thể".

A. song song

B. không song song

C. vuông góc

D. cắt nhau

Đáp án: A

Giải thích: Hình chiếu phối cảnh chia làm 2 loại: 1 điểm tụ và 2 điểm tụ. Trong đó, hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ có mặt tranh song song với 1 mặt của vật thể.

Câu 12. Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu nào?

A. Phép chiếu vuông góc

B. Phép chiếu song song

C. Phép chiếu xuyên tâm

D. Phép chiếu không song song

Đáp án: C

Giải thích: 

+ Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song

+ Hình chiếu vuông góc xây dựng bằng phép chiếu vuông góc

+ Hình chiếu phối cảnh xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm

Câu 13. Để biểu diễn hình chiếu phối cảnh cần các yếu tố chính nào?

A. Điểm nhìn, mặt phẳng vật thể, mặt tranh

B. Mặt phẳng tầm mắt, đường chân trời, mắt người quan sát

C. Điểm tụ, mặt tranh, mặt phẳng vật thể

D. Bao gồm tất cả các yếu tố trên

Đáp án: D

Giải thích: Để biểu diễn hình chiếu phối cảnh cần các yếu tố: 

+ Điểm nhìn

+ Mặt phẳng vật thể

+ Mặt tranh

+ Mặt phẳng tầm mắt

+ Đường chân trời

+ Mắt người quan sát

+ Điểm tụ

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-7-hinh-chieu-phoi-canh.jsp

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên