Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Xuyên tâm

B. Vuông góc

C. Song song

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Hình chiếu trục đo xây dựng bằng phép chiếu song song, hình chiếu vuông góc xây dựng bằng phép chiếu vuông góc, hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

Câu 2. Thế nào là mặt tranh?

A. Là mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

B. Là mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn

C. Là mặt phẳng đi qua điểm nhìn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng là mặt tranh nên A đúng.

+ Đáp án B: Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là mặt phẳng vật thể nên B sai.

+ Đáp án C: Mặt phẳng đi qua điểm nhìn là mặt phẳng tầm mắt nên C sai.

+ Đáp án D: Do B và C sai nên D sai.

Câu 3. Mắt người quan sát được gọi là:

A. Tâm chiếu

B. Điểm nhìn

C. Tâm chiếu hoặc điểm nhìn

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Tâm chiếu chính là mắt người quan sát hay còn gọi là điểm nhìn.

Quảng cáo

Câu 4. Có mấy loại hình chiếu phối cảnh?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Có 2 loại hình chiếu phối cảnh: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ.

Câu 5. Thế nào là mặt phẳng vật thể?

A. Là mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

B. Là mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn

C. Là mặt phẳng đi qua điểm nhìn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng là mặt tranh nên A sai

+ Đáp án B: Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là mặt phẳng vật thể nên B đúng

+ Đáp án C: Mặt phẳng đi qua điểm nhìn là mặt phẳng tầm mắt nên C sai.

+ Đáp án D: Do A và C sai nên D sai.

Câu 6. Có loại hình chiếu phối cảnh nào?

A. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Có 2 loại hình chiếu phối cảnh: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ.

Quảng cáo

Câu 7. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh như thế nào so với 1 mặt của vật thể?

A. Vuông góc

B. Song song

C. Không song song

D. Cắt nhau

Đáp án: A

Giải thích: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt của vật thể

Câu 8. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh như thế nào so với 1 mặt của vật thể?

A. Song song

B. Không song song

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Giải thích: Khi mặt tranh song song với một mặt vật thể thu được hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ, khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể thu được hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ.

Câu 9. Trong hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng vật thể gọi là:

A. Mặt phẳng tầm mắt

B. Mặt tranh

C. Điểm nhìn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích:

+ Đáp án A: trong các mặt phẳng: mặt tranh, mặt phẳng vật thể, mặt phẳng tầm mắt thì chỉ có mặt tranh là mặt phẳng thẳng đứng. Điểm nhìn không phải là mặt phẳng.

Quảng cáo

Câu 10. Thế nào là mặt phẳng tầm mắt?

A. Là mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

B. Là mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn

C. Là mặt phẳng đi qua điểm nhìn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng là mặt tranh nên A sai

+ Đáp án B: Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là mặt phẳng vật thể nên B sai.

+ Đáp án C: Mặt phẳng đi qua điểm nhìn là mặt phẳng tầm mắt nên C đúng

+ Đáp án D: Do A và B sai nên D sai.

Câu 11. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn là:

A. Mặt phẳng tầm mắt

B. Mặt tranh

C. Mặt phẳng vật thể

D. Mặt phẳng hình chiếu

Đáp án: A

Giải thích:

+ Mặt tranh là mặt phẳng thẳng đứng nên loại B

+ Mặt phẳng hình chiếu chính là mặt tranh nên loại D

+ Mặt phẳng vật thể chứa vật thể nên không thể đi qua điểm nhìn nên loại C.

Vậy đáp án là A

Câu 12. Hình chiếu phối cảnh được sử dụng trong:

A. Bản vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng

B. Bản vẽ lắp

C. Bản vẽ chi tiết

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Hình chiếu phối cảnh được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu đường, …

Câu 13. Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng có tên là:

A. Đường chân trời

B. Mặt tranh

C. Mặt phẳng hình chiếu

D. Mặt phẳng vật thể.

Đáp án: A

Giải thích: Các đáp án B, C, D là các mặt phẳng, không phải đường thẳng.

Câu 14. “Vẽ đường nằm ngang chân trời” thuộc bước thứ mấy trong quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

A. 1                                                                     

B. 2

C. 3                                                                     

D. 4

Đáp án: A

Giải thích: Một số bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ:

+ Bước 1: Vẽ đường chân trời

+ Bước 2: Xác định điểm tụ

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

+ Bước 4: Nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ

Câu 15. “Xác định điểm tụ” thuộc bước thứ mấy trong quy trình vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Một số bước vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ:

+ Bước 1: Vẽ đường chân trời

+ Bước 2: Xác định điểm tụ

+ Bước 3: Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

+ Bước 4: Nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên