Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Khổ giấy A0 có kích thước:

A. 1189 x 841

B. 841 x 594

C. 594 x 420

D. 420 x 297

Đáp án: A

Giải thích:

+ Đáp án A: 1189 x 841 là kích thước khổ giấy A0 nên A đúng

+ Đáp án B: 841 x 594 là kích thước khổ giấy A1 nên B sai

+ Đáp án C: 594 x 420 là kích thước khổ giấy A2 nên C sai

+ Đáp án D:  420 x 297 là kích thước khổ giấy A3 nên D sai

Câu 2. Trên mỗi bản vẽ đều có:

A. Khung bản vẽ

B. Khung tên

C. Khung bản vẽ và khung tên

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Trên mỗi bản vẽ đều có khung bản vẽ và khung tên. Khung tên được đặt ở góc phải, phía dưới bản vẽ.

Câu 3. Có mấy loại tỉ lệ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 loại tỉ lệ là: phóng to, thu nhỏ và nguyên hình.

Quảng cáo

Câu 4. X: 1 là kí hiệu của loại tỉ lệ nào?

A. Thu nhỏ

B. Phóng to

C. Nguyên hình

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Tỉ lệ nguyên hình có kí hiệu là 1 : 1, tỉ lệ thu nhỏ có kí hiệu là 1 : X.

Câu 5. Có mấy loại nét vẽ chính?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: C

Giải thích: Các nét vẽ chính là:

+ Nét liền đậm

+ Nét liền mảnh

+ Nét đứt mảnh

+ Nét gạch chấm mảnh

+ Nét lượn sóng

Câu 6. Khổ giấy A1 có kích thước:

A. 1189 x 841

B. 841 x 594

C. 594 x 420

D. 420 x 297

Đáp án: B

Giải thích:

+ Đáp án A: 1189 x 841 là kích thước khổ giấy A0 nên A sai

+ Đáp án B: 841 x 594 là kích thước khổ giấy A1 nên B đúng

+ Đáp án C: 594 x 420 là kích thước khổ giấy A2 nên C sai

+ Đáp án D:  420 x 297 là kích thước khổ giấy A3 nên D sai

Quảng cáo

Câu 7. Ứng dụng của nét liền đậm là:

A. Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy

B. Vẽ đường kích thước

C. Vẽ đường gióng

D. Vẽ đường gạch gạch trên mặt cắt

Đáp án: A

Giải thích: Đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt được thể hiện bằng nét liền mảnh.

Câu 8. Ứng dụng của nét đứt mảnh là:

A. Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất

B. Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy

C. Vẽ đường gióng

D. Vẽ đường tâm

Đáp án: A

Giải thích:

+ Đáp án A: đường bao khuất, cạnh khuất là ứng dụng của nét đứt mảnh nên A đúng.

+ Đáp án B: đường bao thấy, cạnh thấy là ứng dụng của nét liền đậm nên B sai.

+ Đáp án C: đường gióng là ứng dụng của nét liền mảnh nên C sai.

+ Đáp án D: đường tâm là ứng dụng của nét gạch chấm mảnh nên D sai.

Câu 9. Khổ giấy A3 có kích thước:

A. 1189 x 841

B. 841 x 594

C. 594 x 420

D. 420 x 297

Đáp án: D

Giải thích:

+ Đáp án A: 1189 x 841 là kích thước khổ giấy A0 nên A sai

+ Đáp án B: 841 x 594 là kích thước khổ giấy A1 nên B sai

+ Đáp án C: 594 x 420 là kích thước khổ giấy A2 nên C sai

+ Đáp án D:  420 x 297 là kích thước khổ giấy A3 nên D đúng

Quảng cáo

Câu 10. Tiêu chuẩn về ghi kích thước gồm mấy nội dung?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Ghi kích thước gồm các nội dung:

+ Đường kích thước

+ Đường gióng

+ Chữ số kích thước

+ Kí hiệu Ø, R

Câu 11. Đường gióng có đặc điểm là:

A. Vẽ bằng nét liền mảnh

B. Song song với phần tử cần ghi kích thước

C. Hai đầu mút vẽ mũi tên

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm của đường gióng là:

+ Vẽ bằng nét liền mảnh

+ Vuông góc với đường kích thước

+ Vượt quá đường kích thước từ 2 mm đến 4 mm.

Câu 12. Đường kích thước có đặc điểm là:

A. Vẽ bằng nét liền mảnh

B. Vượt quá đường gióng từ 2 mm đến 4 mm.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm của đường kích thước là:

+ Vẽ bằng nét liền mảnh

+ Song song với phần tử cần ghi kích thước

+ Hai đầu mút vẽ mũi tên

Câu 13. Trên bản vẽ kĩ thuật, người ta sử dụng đơn vị nào để đo độ dài?

A. m

B. cm

C. mm

D. dm

Đáp án: C

Giải thích: Kích thước độ dài dùng đơn vị là mm và trên bản vẽ không ghi đơn vị.

Câu 14. Đơn vị đo góc là:

A. độ

B. phút

C. giây

D. độ, phút, giây

Đáp án: D

Giải thích: Đơn vị đo độ dài là mm, đơn vị đo góc là độ, phút, giây.

Câu 15. Có mấy tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: C

Giải thích: Có 5 tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật:

+ Khổ giấy

+ Tỉ lệ

+ Nét vẽ

+ Chữ viết

+ Ghi kích thước

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên