Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có mấy khối?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ

Câu 2. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 1 là:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Động cơ đốt trong

B. Khớp nối

C. Máy phát điện

D. Giá đỡ

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ

Câu 3. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 2 là:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Động cơ đốt trong

B. Khớp nối

C. Máy phát điện

D. Giá đỡ

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ

Quảng cáo

Câu 4. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Động cơ đốt trong

B. Khớp nối

C. Máy phát điện

D. Giá đỡ

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ

Câu 5. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 4 là:

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37 có đáp án mới nhất (ảnh 1)

A. Động cơ đốt trong

B. Khớp nối

C. Máy phát điện

D. Giá đỡ

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ

Câu 6. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có mấy ưu điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có ưu điểm là: đơn giản nhất và chất lượng dòng điện cao.

Quảng cáo

Câu 7. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có ưu điểm gì?

A. Là phương án đơn giản nhất

B. Chất lượng dòng điện cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có ưu điểm là: đơn giản nhất và chất lượng dòng điện cao.

Câu 8. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có yêu cầu gì?

A. Tốc độ quay động cơ bằng tốc độ quay máy phát.

B. Tốc độ quay động cơ lớn hơn tốc độ quay máy phát.

C. Tốc độ quay động cơ nhỏ hơn tốc độ quay máy phát.

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: A

Giải thích: Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có ưu điểm là: đơn giản nhất và chất lượng dòng điện cao nhưng phải có tốc độ quay động cơ bằng tốc độ quay máy phát.

Câu 9. Động cơ đốt trong kéo máy công tác có mấy đặc điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ đốt trong kéo máy công tác có 3 đặc điểm là:

1. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

2. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát    

3. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

Quảng cáo

Câu 10. Động cơ đốt trong kéo máy công tác có đặc điểm nào sau đây?

A. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

B. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát   

C. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Động cơ đốt trong kéo máy công tác có 3 đặc điểm là:

1. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

2. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát    

3. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

Câu 11. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

A. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

B. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát   

C. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: A

Giải thích: Động cơ đốt trong kéo máy công tác có 3 đặc điểm là:

1. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

2. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát    

3. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

Câu 12. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

A. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

B. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát   

C. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B

Giải thích: Động cơ đốt trong kéo máy công tác có 3 đặc điểm là:

1. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

2. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát    

3. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

Câu 13. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

A. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

B. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát   

C. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ đốt trong kéo máy công tác có 3 đặc điểm là:

1. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

2. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát    

3. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

Câu 14. Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có mấy đặc điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có 3 đặc điểm:

1. Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống

2. Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực

3. Không bố trí lí hợp

Câu 15. Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện:

A. Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống

B. Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực

C. Không bố trí lí hợp

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có 3 đặc điểm:

1. Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống

2. Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực

3. Không bố trí lí hợp

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên